Astrolog, konsultant wedyjski.

Tymczasowa wizytówka, wieczne przesłanie.

Poniżej przedstawiam funkcje, które pełnię poprzez tą stronę.

Szczepan Zmarzliński

Autoprezentacja w pigułce.

Nazywam się Szczepan Zmarzliński, samopoznanie to temat, który mniej lub bardziej świadomie zgłębiam od dziecięcych lat… Interesowała mnie m.in. religia, psychologia, przyroda i podróże, zwłaszcza związane z nimi poczucie wolności i edukacyjny walor.

Podróże stały się tematem moich studiów i to dosłownie. Zostałem przewodnikiem. Niemniej z formalnego wykształcenia nie wyniosłem za wiele praktycznego pożytku, bardziej jasność, że wyższa edukacja nie jest tożsama z dyplomem na uczelni.

Rozwój odbywał się coraz bardziej na poziomie wewnętrznym. Przeprowadzałem różnego rodzaju badania osobowości, dociekałem istoty rozmaitych religii, zwłaszcza poprzez rozmowy z ich oddanymi wyznawcami i analizę pism…

Tak pokrótce dotarłem do astrologii wedyjskiej, a następnie do pism wedyjskich.

W międzyczasie głównym elementem działań była praca zdalna i tworzenie stron internetowych opartych o unikalne właściwości danej firmy czy osoby prywatnej. Interesowało mnie zrozumienie tożsamości marki i odzwierciedlenie jej w postaci internetowej wizytówki. Design, kolorystyka, logo, treść to moje specjalizacje.

Mianownikiem, który łączy religie, astrologie, branding czy obserwację przyrody są symbole i ich ukryty między wierszami przekaz. 

Zrozumienie wspólnych aspektów w teoretycznie niezwiązanych ze sobą dziedzinach, działaniach i wydarzeniach wprowadziło do mojego życia niebywałą wcześniej swobodę i sens, którego z utęsknieniem szukałem.

Funkcjonujące zmysły stoją ponad martwą materią; umysł zaś jest nadrzędny w stosunku do zmysłów; jednak inteligencja stoi wyżej od umysłu; a ona (dusza) przewyższa nawet inteligencję.

Bhagavad Gītā, ROZDZ. 3, TEKST 42.

Astrolog, przewodnik, konsultant...

Role i wizytówki społeczne.

Astrolog i konsultant wedyjski to słowa, które najbardziej trafnie odzwierciedlają moje działania poprzez tą stronę.

Dlaczego astrolog?

Ponieważ od kilku lat sukcesywnie praktykuję tę dziedzinę i widzę, jakie ma ona znaczenie w kontekście poznania siebie i rzeczywistości wokół. Astrologia łączy w sobie moje wcześniejsze doświadczenia z badaniem osobowości, przyrody, religii i symboli. Poprzez astrologię mogę w bardzo precyzyjny sposób omówić tożsamość analizowanej osoby oraz wskazać skuteczne rozwiązania dla jej osobistego i duchowego wzrostu. Astrologia wedyjska jest dla mnie najlepszą, usystematyzowaną metodą samopoznania. Znając datę, godzinę i miejsce urodzenia mogę powiedzieć na temat jakiejkolwiek osoby zdecydowanie więcej, niż gdybym opierał się jedynie na badaniach psychologicznych czy zmysłowym rozpoznaniu.

Dlaczego konsultant wedyjski?

Ponieważ uważam, że bez wiedzy wedyjskiej, astrologia ma dużo mniejszą wartość. Regularnie czytam pisma wedyjskie i bardzo lubię na ich temat rozmawiać, zawierają one w sobie esencję wszystkich studiowanych przeze mnie nauk i religii. Weda oznacza wiedzę, fundamentalną wiedzę o każdym aspekcie życia. Nie znalazłem w żadnych księgach religijnych czy we współczesnej literaturze duchowej, psychologicznej itd. bardziej uniwersalnych i niepodważalnych konkluzji.

Wedy omawiają ponadczasowe prawa natury i sens życia. Pisma takie jak Bhagavad Gītā czy Bhāgavata-Purāṇa odpowiadają praktycznie na każde fundamentalne pytanie natury materialnej i duchowej.

Analizując literaturę wedyjską, zwracam uwagę na ich ponadczasowy aspekt, a nie na uwarunkowania wynikające ze wzorców społecznych czy kulturowych. 

W tym punkcie nadmienię, że nie należę do żadnej religii, nie jestem także tzw. mistrzem duchowym z autoryzowanej sukcesji uczniów. Nie zmienia to faktu, że mam szacunek np. do nurtu gaudia wisznuickiego i postaci Bhaktivedanty Swami Prabhupada, który mocno rozpowszechnił Wedy na całym świecie. Jego objaśnienia są bardzo klarowne. Niemniej jednak uważam, że inicjacja w takim czy innym towarzystwie wyznaniowym nie jest mi potrzebna. Mogę to stwierdzić tym bardziej po analizach astrologicznych swojej osoby, jak i np. wspomnianego Prabhupada. Jego ścieżka jest bardziej ceremonialna, moja nie. Są osoby, które do istoty jogi dochodzą poprzez rytuały i mantry, są też takie, które rozwijają się w inny sposób. Ogólnie rzecz biorąc, najważniejsze jest podporządkowanie się Stwórcy, stawianie Go na pierwszym miejscu. Permanentna służba oddania, o której mówi Bhagavad Gītā czy Śrīmad Bhāgavatam nie wyklucza różnego rodzaju ceremonii, ale przede wszystkim ujawnia się poprzez tzw. czynności dnia powszedniego, które odbywają się często w samotności lub w kameralnym gronie bez błysku fleszy. Duchowe zrozumienie i wyzwalające podporządkowanie można rozwijać w każdych okolicznościach.

Wykresy astrologiczne pokazują indywidualną ścieżkę rozwoju duchowego. Wedy również podkreślają różnorodność każdej istoty jako duszy. Droga samorealizacji nie jest usystematyzowana przez tymczasowe trendy czy systemy społeczne, tylko przez uniwersalne prawa natury. Astrologia wedyjska i Wedy omawiają te prawa i ich Źródło.

Dziękuje za uwagę.

Jeśli chcesz skorzystać z mojej wiedzy i doświadczenia podczas indywidualnej analizy astrologicznej bądź innych aktywności opisanych powyżej to jestem dostępny poprzez mail: kontakt@samopoznanie.pl.

Szczepan Zmarzliński.
Astrolog, konsultant wedyjski.