Coaching. Cel. Proces. Realizacja.

Jaki jest cel coachingu? Jak wygląda proces współpracy?

Cel coachingu.

Celem coachingu jest nabranie jasności kierunku, wytrwałości i poprawa umiejętności życiowej nawigacji.

Poprzez coaching nie tworzymy nowej drogi, nie tuptamy także po utorowanej już ścieżce. Proponowany tutaj proces prowadzi do zrozumienia doczesnych uwarunkowań, a tym samym automatycznej chęci oczyszczania się z wszelkich przeszkód, oddzielających od spełnienia. Istotne jest tutaj to, że praca nie polega na fizycznym oddzieleniu od jakichkolwiek zajęć, przedmiotów czy osób. Może tak rzecz jasna finalnie się zdarzyć, niemniej kluczowe jest to, aby oczyścić się wewnętrznie z wszelkich przywiązań do takich, a nie innych pragnień i ich negatywnie oddziałujących skutków. Często są one nieuświadomione.

Coaching ma za zadanie zauważyć newralgiczne zależności i w taki sposób przekierować aspiracje danej osoby, aby były zgodne z jej życiowym, najbardziej wzniosłym powołaniem. Samorealizacja jest niezależna od tzw. zewnętrznych okoliczności, zatem nawet jeśli z powierzchownego punktu widzenia nie widać czasem postępu, to wewnętrznie, idąc tą drogą, czuć wzrastający spokój, szczęście i harmonię. Są one coraz trwalsze.

Proces.

Poniżej przedstawiam proponowany przeze mnie proces coachingu.

1. Pierwszym krokiem jest odczyt astrologiczny. Odczyt jest istotny, gdyż dzięki niemu możesz w prosty sposób zweryfikować moje kompetencje i narzędzia, którymi się posługuję. Nauki takie jak Astrologia nie mają powszechnie dużego poważania, zatem poprzez odczyt możesz zauważyć, że to, co powszechnie przyjęte nie koniecznie jest najlepsze. Konsultacja astrologiczna pozwala nabrać większego zaufania do mojej osoby, przyjętych przeze mnie założeń, jak i uzmysłowić sobie, że są one autentycznie zgodne z Twoją drogą życiową.

2. W tym punkcie zaczyna się indywidualny, spersonalizowany proces. Jedyną zależnością pomiędzy pracą z poszczególnymi odbiorcami jest to, że spotkania odbywają się regularnie, czasem jest to raz na tydzień, czasem raz na miesiąc. Podczas rozmów omawiamy newralgiczne dla danej osoby uwarunkowania i przywiązania oraz wskazujemy drogę, która pozwala oczyszczać się z nich. Na kolejnym spotkaniu następuje weryfikacja, dalsze konkluzje itd. Proces z jednej strony jest rutynowy, z drugiej natomiast sprawia, że rozwija się spontaniczna, optymalna dla danej osoby ekspresja.
W przypadku potrzeby możesz się ze mną kontaktować, jestem do dyspozycji. Sesje najczęściej odbywają się poprzez komunikator internetowy bądź telefon. Istnieje także możliwość osobistych spotkań.

3. Istotnym elementem współpracy jest to, że nie ma ona żadnych znamion kontraktu. Kontynuacja zależy wyłącznie od woli obydwu stron. Nie zależy mi na tym, aby relacja była zobowiązująca.

Cena.

Płatność jest zależna od Twojego uznania. 

Kontakt.

W przypadku zainteresowania indywidualnym coachingiem wyślij wiadomość na adres mailowy: kontakt@samopoznanie.pl

Szczepan Zmarzliński,
Autor samopoznanie.pl, Astrolog wedyjski, Coach.