Szczepan Zmarzliński

Droga samopoznania

Przedstawienie

Odkąd pamiętam, poszukiwałem sensu życia, odpowiedzi na pytania typu: jak być nieustannie szczęśliwym i wolnym, jak urzeczywistnić siebie… “Problem” polegał na tym, że nie widziałem jasnej drogi, która jednoznacznie zbliżałaby mnie do celu. Czułem, że odpowiedzi znajdują się we mnie, niemniej potrzebowałem potwierdzeń z zewnątrz. Poszukiwania samorealizacji wiodły poprzez biznes, religie, przyrodę, podróże, literaturę psychologiczną, badania osobowościowe, astrologię…

Najbardziej kompetentnym przewodnikiem w drodze do siebie okazały się dla mnie pisma wedyjskie i nauki hermetyczne. Napotkane w trakcie licznych poszukiwań przekazy pozwoliły mi uświadomić sobie swoją fundamentalną pozycję i sposoby powrotu do niej. Esencja jest niezależna od jakichkolwiek dogmatów i wzorców społecznych.

Wiedza, o której mowa prowadzi do wyzwolenia się z przywiązań do materii. Zarówno tej na podstawowym, namacalnym poziomie, jak i tej subtelnej na czele z umysłem. Droga wyzwolenia to stopniowe ściąganie warstw doczesności, która zakrywa ponadczasowy wymiar. Wymiar, którym ostatecznie jesteśmy.

Im lepiej rozumiemy / przypominamy sobie swoją fundamentalną pozycję, tym pełniej widzimy rzeczywistość taką, jaka jest, bez obrazów, iluzji, spekulacji. Nie stajemy się nikim. Już jesteśmy. Jesteśmy świadkiem, obserwatorem, który obserwuje wszystko inne.

Obserwator niczym aktor wciela się w różne role. Rolami są m.in. pozycja społeczna, zawód, status w rodzinie, stan materialnego posiadania, ciało… Kiedy obserwator zapomina i myli siebie z rolą, to rodzi się w nim napięcie, gdy coś zaczyna jej zagrażać. Im napięcie mocniejsze, tym większe konflikty mogą być jego następstwem.

Zatracenie kontaktu z duchowym wymiarem życia, inaczej mówiąc z samym sobą, jest przyczyną psychicznych i fizycznych cierpień. Uwalnianie nadmiaru napięć i powrót do pierwotnej pozycji wiąże się z powszechnie rozumianym uzdrawianiem, ale przede wszystkim prowadzi do samopoznania i totalnej, samoistnej akceptacji teraźniejszości. Bez samopoznania żadne inne poznanie nie istnieje.

Towarzyszę moim odbiorcom w odkrywaniu esencji siebie. Jest to poniekąd podróż, która pozwala przechodzić kolejne pułapy zrozumienia i tym samym wieść coraz bardziej spokojne i harmonijne życie niezależnie od tzw. zewnętrznych okoliczności.

Jak działam?

Przede wszystkim poprzez indywidualne rozmowy na żywo, przez telefon lub komunikator internetowy.

Najpierw spotykam się na płaszczyźnie ego z moim odbiorcą, a następnie rozpoczynamy podróż do bezosobowej strefy, do Jaźni. Im dalej zachodzimy, tym pełniejsze poznanie i związana z nim błogość. Metody, których używam, są powiązane z Astrologią Wedyjską, Ajurwedą, uzdrawianiem duchowym, psychobiologią, niemniej nie przywiązuję się do żadnego scenariusza. Proces każdorazowo przebiega w swoim własnym, naturalnym rytmie.

Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu poprzez mail: szczepan@samopoznanie.pl

Top