Jyotish (czyt. dźjotisz), czyli:

Astrologia wedyjska

Narzędzie rozjaśniające życiową drogę

Jyotish, czyli światło Najwyższego Kontrolera

Astrologia wedyjska to forma astrologii, która wywodzi się z indyjskiej Jyotish’y. Jyotish łączy w sobie dwa słowa, Jyot – światło, błysk, jasność oraz Isvara – Najwyższy Kontroler, inaczej mówiąc Bóg. Jyotish to światło rozświetlające drogę zrozumienia siebie i swojej konstytucjonalnej pozycji. Korzenie omawianej tutaj astrologii według większości źródeł sięgają co najmniej 2000 lat p.n.e.

Mimo upływu czasu obliczenia i wynikające z nich interpretacje pozostają aktualne. Astrologia odpowiada praktycznie na każde życiowe pytanie. Zaawansowanie Jyotish’y można uzmysłowić sobie, spoglądając, chociażby na kilkanaście wykresów odnoszących się do jednej osoby. Ponadto rzuca się w oczy fakt, że astrologia wedyjska operuje nie tylko 12 znakami zodiaku, ale także 27 nakszatrami będącymi ich rozwinięciem. Każda nakszatra jest podzielona na 4 części, co czyni odczyt jeszcze bardziej szczegółowym. Tym oto sposobem z 12 znaków zodiaku dochodzimy do 108 konkretnych znaczeń (27 nakszatr x 4 części = 108).

Astrologia wedyjska interpretuje 9 ciał niebieskich (uogólniając planet) oraz ich dynamikę zależną od znaków i nakszatr, w których się pojawiają. Bardzo istotne znaczenie mają również aspekty planetarne, ewentualne koniunkcje planet oraz domy horoskopowe, na które przypada określony układ. Ciała niebieskie, omawiane poprzez analizy astrologiczne to: Słońce, Księżyc, Mars, Merkury, Jowisz, Wenus, Saturn, oraz tzw. węzły karmiczne Rahu i Ketu. Każde z ciał posiada unikalne dla siebie cechy.

Znajomość powyższych elementów oraz kompetencje astrologa pozwalają bardzo rzeczowo odnosić się nawet do najbardziej newralgicznych dla analizowanej osoby obszarów życiowych. Odczyt ma na celu rozświetlić drogę samorealizacji i zrozumieć kierunek autentycznego rozwoju duchowego i osobistego.

Przykłady horoskopów wedyjskich

Rasi (D1)

Wykres główny przedstawia najbardziej powierzchowną sferę życia. Można z niego odczytać np. charakter, wartości rodzinne, zdolności komunikacji, strefę komfortu, kreatywność, stosunek do pracy, dynamikę związków, skrywane pragnienia, podejście do studiów wyższych, profesję, relacje społeczne, duchowe poszukiwania i wiele więcej. Rasi odpowiada na pytanie „co”.

Navamsa (D9)

W przeciwieństwie do wykresu głównego Navamsa odpowiada na pytanie „jak”. Przykładowo poprzez Rasi dowiadujemy się o formie wykonywanej pracy, z Navamsy z klei odczytujemy jaki mamy stosunek do niej. Navamsa to wykres odnoszący się do fortuny, ścieżki duszy, małżeństwa, symbolicznej „2 strony życia”.

Astrologiczne znaczenie planet

Analizowane planety (sanskr. Graha) to Słońce, Księżyc, Mars, Merkury, Jowisz, Wenus, Saturn oraz tzw. węzły księżycowe (Rahu i Ketu).

Słońce (sanskr. Sūrya)

Słońce odnosi się do pewności siebie i autorytetu. Sūrya reprezentuje duszę, ego, ojca, władzę, uznanie, ogień, dominację, sposób radzenia sobie z przeciwnościami. Słońce może palić, ale i rozjaśniać.

Księżyc (Candra)

Księżyc reprezentuje umysł, wzorce psychologiczne, matkę, płodność, nastrój, strefę komfortu, bezpieczeństwo emocjonalne. Księżyc wprowadza większą wrażliwość i intuicyjność.

Mars (Mańgala)

Mars to wola walki, źródło energii. Pojawienie się Marsa w określonym obszarze wprowadza silną determinację, ambicję, konkurencyjność, dynamikę, impulsywność, zdolność rywalizacji.

Merkury (Budha)

Merkury odpowiada za pamięć, procesy myślowe, zdolności komunikacyjne, analityczne, intelektualne i biznesowe. Pojawienie się Merkurego wprowadza logikę, racjonalność i użyteczność.

♃​

Jowisz (Guru)

Jowisz wskazuje na przestrzeń, w której występuje największa obfitość. Jowisz wprowadza mądrość, pomyślność, wyższą wiedzę, szczęście, bogactwo. Guru jest duchowym nauczycielem.

Wenus (Śukra)

Wenus reprezentuje zmysłowe pragnienia, przyjemności, zdolności artystyczne. Wenus wizualizuje, doświadcza luksusu, piękna, uczuć, relacji. Obszar dotknięty przez Śukrę jest związany z oddaniem i służbą.

Saturn (Śani)

Saturn opóźnia, wprowadza ograniczenia, zahamowania i powagę. Karze za lenistwo, wynagradza za ciężką pracę. Saturn to powolne, długoterminowe działanie. Uczy odporności, wytrwałości i dyscypliny.

Węzeł północny (Rahu)

Rahu pragnie sukcesu i sławy, pobudza chciwość, obsesję, chęć manipulacji. Rahu to iluzja, słabości, obce rzeczy oraz głód ich doświadczeń, nienasycenie. Rahu prowadzi do kontrastów i nagłych zmian.

☋​

Węzeł południowy (Ketu)

Ketu to zasób duchowego procesu ewolucji. Reprezentuje wyzwolenie, wyrzeczenie, wolność od spraw doczesnych. Ketu jest wysoce idealistyczny, wykracza poza rozumowanie intelektualne.

Domy horoskopowe

Dwanaście domów znajdujących się w horoskopie omawia wszystkie obszary życiowe. Poniższe znaczenie domów dotyczy głównego horoskopu wedyjskiego Rasi (D1).

1 dom / Ascendent mówi o tożsamości osobistej. Odnosi się zarówno do ciała fizycznego (głównie głowa i górna część twarzy), jak i do osobowości, ego, jaźni. Pierwszy dom to obraz siebie, projektowanie na świat, wigor, ogólny stan zdrowia i samopoczucia.

2 dom odnosi się do własnych pieniędzy, posiadanego majątku i ograniczeń materialnych, wskazuje, jak zdobywamy zasoby. 2 dom to zdolność gromadzenia, oszczędzania, można z niego odczytać nawyki żywieniowe, wartości rodzinne, wyrażanie poprzez mowę.

3 dom to odwaga i podstawowe zdolności, zwłaszcza komunikacyjne. Odnosi się do tego, co bliskie, np. rodzeństwo, sąsiedztwo, młodość, wczesna edukacja, krótkie wypady, lokalne podróże, niższe, materialne pragnienia, logiczna inteligencja.

4 dom reprezentuje pochodzenie i środowisko domowe, można z niego odczytać relacje z matką i proces zdobywania wiedzy. Ponadto 4 dom wskazuje na wewnętrzną strefę komfortu, bezpieczeństwo emocjonalne, intuicyjność i spokój ducha.

5 dom pokazuje inteligencję na podstawie danych z przeszłości. 5 dom to kreatywność, wyrażanie siebie, pasja, sztuka, przyjemność, dzieci, podopieczni. Tutaj uczymy się i zdobywamy mistrzostwo w jakiejś dziedzinie oraz przekazujemy dziedzictwo.

6 dom dotyczy stosunku do pracy i radzenia sobie z codziennymi przeszkodami (w tym z wrogami) oraz ze zobowiązaniami karmicznymi. 6 dom mówi o dyscyplinie np. w kontekście regularności ćwiczeń, dbałości o zdrowie, higienę.

7 dom wskazuje na tożsamość w związku, pokazuje relacje i pomoc „innych” w spełnianiu własnych pragnień, osiąganiu równowagi i harmonii. Małżeństwo, partnerstwa biznesowe, spółki, kontrakty, umowy, ograniczenia prawne reprezentowane są przez 7 dom.

8 dom to dom tajemnic, wskazuje na ukryte plany i najgłębsze pragnienia. Tutaj skrywane są mroczne emocje i ograniczenia. 8 dom odnosi się do tabu, fizycznych i duchowych transformacji, nagłych wydarzeń, okultyzmu, nieoczekiwanych zysków / strat.

9 dom jest domem przeznaczenia i fortuny. Zanurza w wyższej nauce, wskazuje sens życia. 9 dom reprezentuje dharmę, zachowania religijne, filozofię, mądrość, guru, ojca, dalekie podróże. Wyższy umysł wnosi postrzeganie ponad logikę.

10 dom jest podstawowym domem dla profesji, wskazuje na stanowisko. Napędem nie są finanse, a uznanie, status, autorytet, szacunek dla siebie. 10 dom obejmuje najbardziej publiczny wizerunek i obszar działania.

11 dom jest domem zysków netto, spełnienia w realizacji celów związanych z 10 domem. Ten dom pokazuje życie towarzyskie, przyjaciół, sympatyków, dobrodziejstwa, łaski od osób wpływowych, aspiracje, nagrody, osiągnięcia, działalność charytatywną.

12 dom niszczy fałszywe ego, przypomina o duchowej tożsamości. 12 dom jest związany ze stratami, cierpieniem, odosobnieniem. Wzywa do wyzwolenia od wszelkich materialnych przywiązań, wpływa na ograniczenie wolności, oderwanie, uzależnienia, rozłąki.

Znaki zodiaku.

12 znaków zodiaku przedstawia dynamikę, która pojawia się w zależności od domu horoskopowego i powiązań planetarnych.

Baran (Mesha) jest nastawiony egocentrycznie, jest pionierem, liderem, entuzjastą, cechuje go odwaga, przebojowość, samowolność, niecierpliwość, naiwność, agresja. Działa po swojemu, inicjuje zadania, ale ma tendencje do pozostawienia ich niekompletnymi. Baran jest wybuchowy, łatwo wikła się w spory bez uzasadnionego powodu.

Byk (Vrishaba) jest nastawiony najbardziej materialistycznie. Byk jest solidny, cierpliwy, serdeczny, lojalny, uparty, trwały. Charakter Byka jest najbardziej stały i stabilny, ceni sobie szczerość i uczciwość, bardzo trudno mu wybaczyć oszustwo. Perfekcjonizm, walory wizualne, potrzeba luksusu i doskonałości oraz brak pośpiechu do zmian to kolejne cechy, które wyróżniają ten znak.

Bliźnięta (Mithuna) są komunikatywne, wszechstronne, szybkie w pracy, elastyczne, ciekawskie, zmienne, bystre, pomysłowe, łatwo adaptują się w nowym środowisku. Dom, w którym pojawia się znak Bliźniąt, wskazuje na najbardziej różnorodną sferę życiową. Wielość zainteresowań sprawia, że są one powierzchowne, trudniej o specjalizację. Niekończące się myśli.

Rak (Karkata) to największy domator. Rak jest sympatyczny, intuicyjny, emocjonalny, opiekuńczy, gościnny, bezinteresowny, nastrojowy. Dom horoskopowy, na który przypada znak Raka, wskazuje na największe przewrażliwienie, ale i wewnętrzne oddanie. Rak jest twardy i niewrażliwy na zewnątrz, ale bardzo miękki i delikatny pod skorupą.

Lew (Simha) poszukuje przyjemności, ekspresji i zabawy, uwielbia być w centrum uwagi. Lew jest hojny, kreatywny, światły, ekspansywny, władczy, dumny, przywódczy. Poprzez Lwa przemawia namiętność i pasja. Dom astrologiczny, w którym pojawia się znak Lwa, wskazuje na status „mistrza sceny”, pragnienie bycia kochanym, docenionym i podziwianym.

Panna (Kanya) spełnia się poprzez skrupulatną pracę, zastanawia się nad szczegółami, jest zorientowana na radzenie sobie z trudnościami. Panna jest wiarygodna, skromna, efektywna, praktyczna, systematyczna, czysta, ma tendencje do nadmiernej odpowiedzialności. Obszar dotknięty przez znak Panny wymaga nauczenia się większego dystansu i odpuszczenia.

Waga (Tula) nastawiona jest na piękno i związki z innymi ludźmi, mediację, przywiązuje dużą wagę do partnerstwa i wszelkiego rodzaju powiązań intelektualnych. Waga jest spokojna, prawa, uprzejma, urocza, dyplomatyczna, ma poczucie estetyki, chce uszczęśliwić wszystkich, co może doprowadzić do wahania wynikającego z obawy, że nie wszyscy poczują się zatroszczeni.

Skorpion (Vrishchika) jest zainteresowany sprawami ostatecznymi, docieka prawdy. Skorpion jest magnetyczny, dogłębny, intensywny, ambitny, przenikliwy, skoncentrowany i zdeterminowany. Znak Skorpiona jest najbardziej tajemniczy, rzadko ujawnia coś o sobie, chroni swoją prywatność, z drugiej strony jest doskonałym detektywem, potrafi dostrzec ukryte przyczyny problemów.

Strzelec (Dhanus) odnajduje się w studiach, w zdobywaniu wiedzy, w podróżach. Strzelec jest bezpośredni, szczery, inteligentny, entuzjastyczny, filozoficzny, zawsze wierzy, że jutro wydarzą się dobre rzeczy. Jego optymizm sprawia, że widzi jasną stronę każdej sytuacji, jest instynktowny, przez co może nie zauważyć wszystkich zalet i wad swoich działań. Myśli perspektywicznie.

Koziorożec (Makara) wspina się po drabinie społecznej, wyznacza wysokie standardy. Jest rozważny, zdyscyplinowany, wytrwały, poważny, oszczędny, konserwatywny, strukturalny, ukierunkowany. Przed podjęciem decyzji starannie potencjalne konsekwencje działań. Potrafi przewidzieć przyszłe wydarzenia, rozumie, że życie to nie tylko zabawa, rzetelnie podchodzi do swoich obowiązków.

Wodnik (Kumbha) to miłośnik wolności osobistej, jest zainteresowany życiem towarzyskim, przejawia troskę o dobro wszystkich istot. Wodnik jest humanitarny, przyjacielski, oryginalny, buntowniczy, niekonwencjonalny, indywidualny, idealistyczny, elektryczny, myśli przyszłościowo. Dokłada wszelkich starań, aby zamanifestować wizję lepszego świata. Wodnik bada idee i przekonania innych.

Ryby (Meena) są wrażliwe na uczucia i potrzeby, ludzie często im się zwierzają. Ten dualny znak wskazuje na współczucie i cierpliwość, z drugiej strony bywa bezwzględny i zimny. Ryby są marzycielskie, zanurzają się w duchowych poszukiwaniach. Są gotowe do poświęceń dla ogółu, nie lubią rutynowej pracy, mają tendencje do zmiany kierunku, są twórcze, ale potrzebują zachęty.

Top