Astrologia wedyjska.

Astrologia jako narzędzie, które rozświetla drogę do pełni życia.

Poprzez studiowanie Wed, horoskopów wedyjskich, znaczenia planet, domów astrologicznych, znaków zodiaku i nakszatr, do głębokiego zrozumienia siebie i dowolnej sfery życiowej.

Wstęp do astrologii wedyjskiej.

Jyotish, czyli Światła Najwyższego Kontrolera.

Jyotish (znany jako astrologia wedyjska) to najbardziej zaawansowany system astrologiczno – astronomiczny, praktykowany w starożytnych Indiach, a następnie na całym świecie. Nazwa Jyotish łączy w sobie dwa sanskryckie słowa: jyoti, oznaczające światło, błysk, jasność oraz Ishvara – Najwyższy Kontroler, Dusza Najwyższa. 

Jyotish to światła rozświetlające drogę zrozumienia siebie, swojej konstytucjonalnej pozycji i doczesnych uwarunkowań psychofizycznych oraz społecznych. Uwarunkowania te są znane już od narodzin, mają wpływ na wszelkie aktywności, wybory, zamiłowania, słabości, talenty, relacje, przekonania itd.

Horoskopy wedyjskie.

Mimo upływu czasu obliczenia Jyotish i wynikające z nich interpretacje pozostają aktualne. Astrologia wedyjska odpowiada praktycznie na każde fundamentalne pytanie. Zaawansowanie systemu można uzmysłowić sobie, spoglądając, chociażby na kilkanaście horoskopów odnoszących się do jednej osoby.

Podczas indywidualnych konsultacji analizuję przede wszystkim dwa wykresy: Rasi (D1) oraz Navamsa (D9). Upraszczając, poprzez horoskop Rasi dowiadujemy się o tym, co manifestuje się w życiu określonej osoby, natomiast Navamsa przedstawia sposób, w jaki patrzy ona na tą manifestację. Rasi to ścieżka osobowości, Navamsa to ścieżka duszy i szczęścia. Ponadto w zależności od potrzeb, podczas analiz uwzględniam horoskop Dasamsa (D10), odnosi się on do optymalnego uregulowania zobowiązań karmicznych, inaczej mówiąc do form działania najbardziej zgodnych z powołaniem.

Obszary życiowe, które poruszane są podczas analiz, określane są jako domy horoskopowe. Horoskop bierze pod uwagę 12 domów, pierwszy dom jest liczony od ascendentu – znaku zodiaku (znaków jest również 12), który był najdalej wysunięty na wschód w momencie narodzin. Znaki zodiaku mają unikalną charakterystykę, odzwierciedla się ona w zależności od domu, na który przypada. Astrologia wedyjska umożliwia głębsze przyjrzenie się znakom poprzez wgląd w nakszatry. Nakszatry to konstelacje, wchodzące w skład zodiaku. Istnieje 27 nakszatr, każda z nich ma 4 części. Tym oto sposobem z 12 znaków zodiaku możemy dojść do 108 (27×4) bardziej szczegółowych charakterystyk.

Kolejnym aspektem, który wpływa na sprawnie przeprowadzony odczyt astrologiczny, są graha (inaczej mówiąc ciała niebieskie, planety). Astrologia wedyjska bierze pod uwagę 9, różniących się od siebie cechami grah. W czasie i miejscu narodzin każda z planet znajdowała się w określonym domu, znaku, nakszatrze i powiązaniu planetarnym. Unikalna charakterystyka na niebie zamanifestowała się w postaci osoby, która pojawiła się wówczas na ziemi. Makrokosmos i mikrokosmos w harmonii.

Dygresja.

W horoskopie wedyjskim, znaki zodiaku nie znajdują się w takim samym umiejscowieniu, jak w horoskopie zachodnim. Różnica wynika z tzw. precesji. Jyotish (astrologia wedyjska) uwzględnia gwiezdną (rzeczywistą) pozycję planet, natomiast tzw. astrologia zachodnia opiera się na umownym początku przypadającym na punkt równonocy wiosennej. W gruncie rzeczy, każdego roku ułożenie zodiaku zmienia się o około 50 sekund. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że początki astrologii zachodniej (za jej prekursora uważa się Ptolemeusza) sięgają II wieku n.e., to zauważymy, że różnica na obecną chwilę wynosi ponad 23 stopnie (planeta w jednym znaku ma do pokonania 30 stopni). Dla przykładu w II wieku n.e., 21 marca Słońce znajdowało w znaku Barana, w obecnych czasach, w tym dniu znajduje się w znaku Ryb. Ta sama zależność przekłada się na pozostałe planety. Innymi słowy, obliczenia astrologii zachodniej każdego roku są coraz mniej trafne. Jest to również jedną z głównych przyczyn marginalizowania astrologii przez współczesne, zachodnie środowiska naukowe, które nie dość, że nie zadają sobie trudu głębszej weryfikacji tematu, to jeszcze przez swoją ignorancję przyklejają jej etykietę „pseudonauki”.

Tymczasem zweryfikować astrologię można prosto. Wystarczy zrobić badanie, w którym weźmie się pod uwagę datę, godzinę i miejsce urodzenia np. 1000 osób oraz zada astrologom (reprezentującym różne nurty) konkretne pytania na temat tych osób. Z mojego doświadczenia wynika, że odpowiedzi będą się znacznie różnić na korzyść wedyjskich interpretacji. Inną sprawą jest to, że mając powyższe dane, nawet najlepszy, współczesny psycholog (bez znajomości astrologii czy dużo prostszej od niej numerologii), nie będzie w stanie nic powiedzieć. Aby podsumować powyższą dygresję, posłużę się cytatem Carla Gustava Junga: „Astrologia może bez wątpienia wnieść wiele do psychologii, to jednak, co ta może zaoferować swej starszej siostrze, jest już mniej oczywiste.”

Przykładowe horoskopy wedyjskie.

Poniżej znajdują się horoskopy Rasi i Navamsa obliczone na bazie mojej daty, godziny i miejsca urodzenia. Są to tzw. wykresy południowoindyjskie, w których stałe jest ułożenie znaków zodiaku, natomiast pozostałe dane są zmienne w zależności od indywidualnych obliczeń. Wykresy wedyjskie (północno, południowo lub wschodnioindyjski) różnią się jedynie wizualnie.

Podczas analiz widoczne są ponadto stopnie planet, nakszatry oraz dashe (okresy życiowe, w których wpływ danej planety manifestuje się najbardziej).

Prawa natury działają w niezwykle subtelny sposób; każda część naszego ciała podlega wpływowi innej gwiazdy. Układ gwiazd determinuje typ ciała, w jakim żywa istota ma spędzić przeznaczony jej czas uwięzienia. Z układu gwiazd w chwili narodzin można więc odczytać los człowieka i doświadczony astrolog potrafi na tej podstawie sporządzić trafny horoskop. Astrologia jest głęboką nauką; to, że bywa nadużywana, nie odbiera jej wartości.

ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM, CANTO 1, ROZDZ. 12, TEKST 12, fragment objaśnienia.

Astrologiczne znaczenie planet.

Analizowane grahy to Słońce, Księżyc, Mars, Merkury, Jowisz, Wenus, Saturn oraz tzw. węzły księżycowe (Rahu i Ketu). 

Słońce odnosi się do pewności siebie i autorytetu. Sūrya reprezentuje duszę, ego, ojca, władzę, uznanie, ogień, dominację, sposób radzenia sobie z przeciwnościami. Słońce może palić, ale i rozjaśniać.

Czytaj więcej…

Księżyc reprezentuje umysł, wzorce psychologiczne, matkę, płodność, nastrój, strefę komfortu, bezpieczeństwo emocjonalne. Księżyc wprowadza większą wrażliwość i intuicyjność.

Czytaj więcej…

Mars to wola walki, źródło energii. Pojawienie się Marsa w określonym obszarze wprowadza silną determinację, ambicję, konkurencyjność, dynamikę, impulsywność, zdolność rywalizacji. 

Czytaj więcej…

Merkury odpowiada za pamięć, procesy myślowe, zdolności komunikacyjne, analityczne, intelektualne i biznesowe. Pojawienie się Merkurego wprowadza logikę, racjonalność i użyteczność.

Czytaj więcej…

♃​

Jowisz wskazuje na przestrzeń, w której występuje największa obfitość. Jowisz wprowadza mądrość, pomyślność, wyższą wiedzę, szczęście, bogactwo. Guru jest duchowym nauczycielem.

Czytaj więcej…

Wenus reprezentuje zmysłowe pragnienia, przyjemności, zdolności artystyczne. Wenus wizualizuje, doświadcza luksusu, piękna, uczuć, relacji. Obszar dotknięty przez Śukrę jest związany z oddaniem i służbą. 

Czytaj więcej…

Saturn opóźnia, wprowadza ograniczenia, zahamowania i powagę. Karze za lenistwo, wynagradza za ciężką pracę. Saturn to powolne, długoterminowe działanie. Uczy odporności, wytrwałości i dyscypliny.

Czytaj więcej…

Rahu pragnie sukcesu i sławy, pobudza chciwość, obsesję, chęć manipulacji. Rahu to iluzja, słabości, obce rzeczy oraz głód ich doświadczeń, nienasycenie. Rahu prowadzi do kontrastów i nagłych zmian.

Czytaj więcej…

☋​

Ketu to zasób duchowego procesu ewolucji. Reprezentuje wyzwolenie, wyrzeczenie, wolność od spraw doczesnych. Ketu jest wysoce idealistyczny, wykracza poza rozumowanie intelektualne.

Czytaj więcej…

W przeszłości te proste techniki pomogły milionom osiągnąć ciszę, pokój, bycie bez ego, ponieważ ci ludzie mogli zaufać. Przeznaczenie, lub jak to nazywali sufi – kismet – pomogło milionom... ponieważ wtedy mówisz po prostu: „Nie jestem działającym. Cała egzystencja określiła wszystko we mnie z góry, a ja tylko to wypełniam”. To jest cała tajemnica astrologii.

Wedanta. siedem kroków do samadhi. osho

Domy astrologiczne.

Dwanaście domów znajdujących się w horoskopie omawia wszystkie obszary życiowe. Poniższe znaczenie domów dotyczy głównego horoskopu wedyjskiego Rasi (D1).

1 dom / Ascendent mówi o tożsamości osobistej. Odnosi się zarówno do ciała fizycznego (głównie głowa i górna część twarzy), jak i do osobowości, ego, jaźni. Pierwszy dom to obraz siebie, projektowanie na świat, wigor, ogólny stan zdrowia i samopoczucia.

2 dom odnosi się do własnych pieniędzy, posiadanego majątku i ograniczeń materialnych, wskazuje, jak zdobywamy zasoby. 2 dom to zdolność gromadzenia, oszczędzania, można z niego odczytać nawyki żywieniowe, wartości rodzinne, wyrażanie poprzez mowę.

3 dom to odwaga i podstawowe zdolności, zwłaszcza komunikacyjne. Odnosi się do tego, co bliskie, np. rodzeństwo, sąsiedztwo, młodość, wczesna edukacja, krótkie wypady, lokalne podróże, niższe, materialne pragnienia, logiczna inteligencja. 

4 dom reprezentuje pochodzenie i środowisko domowe, można z niego odczytać relacje z matką i proces zdobywania wiedzy. Ponadto 4 dom wskazuje na wewnętrzną strefę komfortu, bezpieczeństwo emocjonalne, intuicyjność i spokój ducha. 

5 dom pokazuje inteligencję na podstawie danych z przeszłości. 5 dom to kreatywność, wyrażanie siebie, pasja, sztuka, przyjemność, dzieci, podopieczni. Tutaj uczymy się i zdobywamy mistrzostwo w jakiejś dziedzinie oraz przekazujemy dziedzictwo. 

6 dom dotyczy stosunku do pracy i radzenia sobie z codziennymi przeszkodami (w tym z wrogami) oraz ze zobowiązaniami karmicznymi. 6 dom mówi o dyscyplinie np. w kontekście regularności ćwiczeń, dbałości o zdrowie, higienę. 

7 dom wskazuje na tożsamość w związku, pokazuje relacje i pomoc „innych” w spełnianiu własnych pragnień, osiąganiu równowagi i harmonii. Małżeństwo, partnerstwa biznesowe, spółki, kontrakty, umowy, ograniczenia prawne reprezentowane są przez 7 dom. 

8 dom to dom tajemnic, wskazuje na ukryte plany i najgłębsze pragnienia. Tutaj skrywane są mroczne emocje i ograniczenia. 8 dom odnosi się do tabu, fizycznych i duchowych transformacji, nagłych wydarzeń, okultyzmu, nieoczekiwanych zysków / strat.

9 dom jest domem przeznaczenia i fortuny. Zanurza w wyższej nauce, wskazuje sens życia. 9 dom reprezentuje dharmę, zachowania religijne, filozofię, mądrość, guru, ojca, dalekie podróże. Wyższy umysł wnosi postrzeganie ponad logikę.

10 dom jest podstawowym domem dla profesji, wskazuje na stanowisko. Napędem nie są finanse, a uznanie, status, autorytet, szacunek dla siebie. 10 dom obejmuje najbardziej publiczny wizerunek i obszar działania. 

11 dom jest domem zysków netto, spełnienia w realizacji celów związanych z 10 domem. Ten dom pokazuje życie towarzyskie, przyjaciół, sympatyków, dobrodziejstwa, łaski od osób wpływowych, aspiracje, nagrody, osiągnięcia, działalność charytatywną.

12 dom niszczy fałszywe ego, przypomina o duchowej tożsamości. 12 dom jest związany ze stratami, cierpieniem, odosobnieniem. Wzywa do wyzwolenia od wszelkich materialnych przywiązań, wpływa na ograniczenie wolności, oderwanie, uzależnienia, rozłąki.

W ciele ludzkim żywa istota ma szansę położenia kresu materialnej niedoli, toteż Wedy dostarczają jej wiedzy pozwalającej zaspokoić potrzeby materialne, a także uzyskać zbawienie. Tych, których zajęciem było studiowanie Wed, zwano viprami (biegłymi w wiedzy wedyjskiej). Spośród wielu gałęzi tej wiedzy szczególnie użyteczne dla ogółu są astrologia oraz medycyna.

ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM, CANTO 1, ROZDZ. 12, TEKST 29, fragment objaśnienia.

Znaki zodiaku.

12 znaków zodiaku przedstawia dynamikę, która pojawia się w zależności od domu horoskopowego i powiązań planetarnych.

Baran (Mesha) jest nastawiony egocentrycznie, jest pionierem, liderem, entuzjastą, cechuje go odwaga, przebojowość, samowolność, niecierpliwość, naiwność, agresja. Działa po swojemu, inicjuje zadania, ale ma tendencje do pozostawienia ich niekompletnymi. Baran jest wybuchowy, łatwo wikła się w spory bez uzasadnionego powodu.

Byk (Vrishaba) jest nastawiony najbardziej materialistycznie. Byk jest solidny, cierpliwy, serdeczny, lojalny, uparty, trwały. Charakter Byka jest najbardziej stały i stabilny, ceni sobie szczerość i uczciwość, bardzo trudno mu wybaczyć oszustwo. Perfekcjonizm, walory wizualne, potrzeba luksusu i doskonałości oraz brak pośpiechu do zmian to kolejne cechy, które wyróżniają ten znak.

Bliźnięta (Mithuna) są komunikatywne, wszechstronne, szybkie w pracy, elastyczne, ciekawskie, zmienne, bystre, pomysłowe, łatwo adaptują się w nowym środowisku. Dom, w którym pojawia się znak Bliźniąt, wskazuje na najbardziej różnorodną sferę życiową. Wielość zainteresowań sprawia, że są one powierzchowne, trudniej o specjalizację. Niekończące się myśli.

Rak (Karkata) to największy domator. Rak jest sympatyczny, intuicyjny, emocjonalny, opiekuńczy, gościnny, bezinteresowny, nastrojowy. Dom horoskopowy, na który przypada znak Raka, wskazuje na największe przewrażliwienie, ale i wewnętrzne oddanie. Rak jest twardy i niewrażliwy na zewnątrz, ale bardzo miękki i delikatny pod skorupą.

Lew (Simha) poszukuje przyjemności, ekspresji i zabawy, uwielbia być w centrum uwagi. Lew jest hojny, kreatywny, światły, ekspansywny, władczy, dumny, przywódczy. Poprzez Lwa przemawia namiętność i pasja. Dom astrologiczny, w którym pojawia się znak Lwa, wskazuje na status „mistrza sceny”, pragnienie bycia kochanym, docenionym i podziwianym.

Panna (Kanya) spełnia się poprzez skrupulatną pracę, zastanawia się nad szczegółami, jest zorientowana na radzenie sobie z trudnościami. Panna jest wiarygodna, skromna, efektywna, praktyczna, systematyczna, czysta, ma tendencje do nadmiernej odpowiedzialności. Obszar dotknięty przez znak Panny wymaga nauczenia się większego dystansu i odpuszczenia.

Waga (Tula) nastawiona jest na piękno i związki z innymi ludźmi, mediację, przywiązuje dużą wagę do partnerstwa i wszelkiego rodzaju powiązań intelektualnych. Waga jest spokojna, prawa, uprzejma, urocza, dyplomatyczna, ma poczucie estetyki, chce uszczęśliwić wszystkich, co może doprowadzić do wahania wynikającego z obawy, że nie wszyscy poczują się zatroszczeni.

Skorpion (Vrishchika ) jest zainteresowany sprawami ostatecznymi, docieka prawdy. Skorpion jest magnetyczny, dogłębny, intensywny, ambitny, przenikliwy, skoncentrowany i zdeterminowany. Znak Skorpiona jest najbardziej tajemniczy, rzadko ujawnia coś o sobie, chroni swoją prywatność, z drugiej strony jest doskonałym detektywem, potrafi dostrzec ukryte przyczyny problemów.

Strzelec (Dhanus) odnajduje się w studiach, w zdobywaniu wiedzy, w podróżach. Strzelec jest bezpośredni, szczery, inteligentny, entuzjastyczny, filozoficzny, zawsze wierzy, że jutro wydarzą się dobre rzeczy. Jego optymizm sprawia, że widzi jasną stronę każdej sytuacji, jest instynktowny, przez co może nie zauważyć wszystkich zalet i wad swoich działań. Myśli perspektywicznie.

Koziorożec (Makara) wspina się po drabinie społecznej, wyznacza wysokie standardy. Jest rozważny, zdyscyplinowany, wytrwały, poważny, oszczędny, konserwatywny, strukturalny, ukierunkowany. Przed podjęciem decyzji starannie potencjalne konsekwencje działań. Potrafi przewidzieć przyszłe wydarzenia, rozumie, że życie to nie tylko zabawa, rzetelnie podchodzi do swoich obowiązków.

Wodnik (Kumbha) to miłośnik wolności osobistej, jest zainteresowany życiem towarzyskim, przejawia troskę o dobro wszystkich istot. Wodnik jest humanitarny, przyjacielski, oryginalny, buntowniczy, niekonwencjonalny, indywidualny, idealistyczny, elektryczny, myśli przyszłościowo. Dokłada wszelkich starań, aby zamanifestować wizję lepszego świata. Wodnik bada idee i przekonania innych.

Ryby (Meena) są wrażliwe na uczucia i potrzeby, ludzie często im się zwierzają. Ten dualny znak wskazuje na współczucie i cierpliwość, z drugiej strony bywa bezwzględny i zimny. Ryby są marzycielskie, zanurzają się w duchowych poszukiwaniach. Są gotowe do poświęceń dla ogółu, nie lubią rutynowej pracy, mają tendencje do zmiany kierunku, są twórcze, ale potrzebują zachęty.

Podsumowanie.

Pokrótce omówiłem astrologię, jej znaczenie oraz horoskopy wedyjskie, planety, domy i znaki zodiaku. Teoretyczna wiedza staje się praktyką w momencie omawiania indywidualnego horoskopu. Przebieg konsultacji opisałem w zakładce: odczyt astrologiczny.

Jeśli chcesz, abym odniósł się do Twoich wykresów, to jestem dostępny poprzez mail: kontakt@samopoznanie.pl.

Szczepan Zmarzliński.
Astrolog, konsultant wedyjski.