Astrologia wedyjska.
Astrologia, która ma znaczenie.

Trafne horoskopy i konsultacje rozświetlające drogę na płaszczyźnie fizycznej, umysłowej i duchowej.

Poprzez studiowanie Wed, znaków zodiaku, domów astrologicznych, nakszatr i planet do głębokiego zrozumienia i urzeczywistnienia siebie. Samorealizacja w zgodzie z ponadczasowymi prawami natury i korzyścią innych istot.

 
[ Zgłoszenia na indywidualną analizę opartą o obliczenia astrologii wedyjskiej proszę kierować na adres: kontakt@samopoznanie.pl ]

Odczyt astrologiczny pokazuje zależności pomiędzy mikrokosmosem a makrokosmosem. Można go zweryfikować pytając astrologa np. o osobiste sprawy, o których teoretycznie nie powinien mieć pojęcia. Astrologia wedyjska, znana jako Jyotish pomaga wejść na nowy pułap zrozumienia siebie i otaczającej rzeczywistości. Wnikliwe analizy objaśniają newralgiczne dla każdego z nas kwestie.

Poniżej przedstawiam podstawowe znaczenia ciał niebieskich, znaków zodiaku i domów horoskopowych. W trakcie indywidualnego odczytu omawiamy je bardziej szczegółowo w kontekście co najmniej dwóch wykresów. Astrologia wedyjska to zaawansowane narzędzie dysponujące kilkunastoma mapami odnoszącymi się do każdej płaszczyzny życia. Już samo odczytanie uwarunkowań wprowadza niejednokrotnie niebywałe wręcz ukojenie, zrozumienie i akceptację oraz daje impuls do dalszego postępu na drodze samorealizacji.

Podstawowe znaczenie ciał niebieskich.

Słońce

Tożsamość. Jaźń. Uznanie. 
Wyrażanie siebie. Moc. Ojciec.

Księżyc

Umysł. Emocje. Strefa komfortu. 
Wrażliwość. Troska. Matka.

Mars

Akcja. Konkurencyjność. Impulsywność. 
Dynamika. Wola walki.

Merkury

Pamięć. Procesy myślowe. Komunikacja. Racjonalność. Użyteczność. Intelekt. 

Jowisz

Mądrość. Bogactwo. Obfitość. 
Wyższa wiedza. Szczęście.

Wenus

Pragnienia. Zmysłowa przyjemność.
Piękno. Uczucia. Relacje. Wizualizacja. Oddanie. Służba.

Saturn

Ograniczenia. Powaga. Odporność.
Zahamowanie. Długofalowe działanie.

Rahu

Słabość. Głód doświadczeń. Obsesja.
Obce rzeczy. Iluzja.

Ketu

Zasób. Oderwanie. Wyzwolenie.
Duchowość. Idealizm.

Domy astrologiczne i znaki zodiaku.

Planeta wprowadza swoje cechy do znaku zodiaku, w którym się znajduje. Dom przedstawia sferę, w której dane połączenie jest szczególnie widoczne. Domy liczymy od Ascendentu, czyli miejsca, które było najdalej wysunięte na wschód podczas narodzin. Każdy dom odnosi się do innej płaszczyzny życia. Połączenie domów, znaków i planet oraz ich wzajemne korelacje dają specyficzny, unikalny dla badanej osoby sposób wyrażania. 

W naturalnym horoskopie każdy znak zodiaku przypisany jest do domu, który najbardziej odzwierciedla jego charakterystykę. Poniżej przedstawiam słowa kluczowe dotyczące poszczególnych domów i znaków w horoskopie.

1 dom / Ascendent – Ja, status społeczny, ego, wygląd, mózg, tożsamość, proces myślowy, osobowość.
Baran reprezentujący 1 dom jest nastawiony egocentrycznie, jest pionierem, entuzjastą, cechuje go odwaga, przebojowość, niecierpliwość, naiwność, agresja.

2 dom – majątek rodzinny, utrzymanie, bogactwo, posiadanie, pieniądze, mowa.
Byk jest nastawiony najbardziej materialistycznie. Byk jest solidny, cierpliwy, serdeczny, lojalny, uparty, trwały.

3 dom – sąsiedztwo, dalsza rodzina, rodzeństwo, komunikacja, podstawowe wykształcenie.
Bliźnięta są komunikatywne, wszechstronne, elastyczne, ciekawskie, zmienne, inteligentne, łatwo adaptują się w nowym środowisku. 

4 dom – matka, dom, ognisko domowe, bezpieczeństwo emocjonalne, strefa komfortu, emocje, wygoda.
Rak to największy domator. Rak jest wrażliwy, intuicyjny, emocjonalny, opiekuńczy, nastrojowy.

5 dom – rozrywka, twórczość, kreatywność, dzieci, edukacja, hobby, zaloty, historia.
Lew poszukuje przyjemności, ekspresji i zabawy. Lew jest hojny, kreatywny, światły, ekspansywny, władczy, dumny, przywódczy.

6 dom – choroby, zdrowie, długi, praca dnia codziennego, służba, wrogowie, kłótnie, higiena.
Panna spełnia się poprzez skrupulatną pracę. Panna jest wiarygodna, skromna, efektywna, praktyczna, systematyczna, czysta.

7 dom – związki partnerskie, spółka, żona / mąż, umowy, bliskie relacje, kontrakty, „niewola prawna”.
Waga nastawiona jest na związki z innymi ludźmi, mediację. Waga jest spokojna, prawa, uprzejma, urocza, dyplomatyczna, prawa.

8 dom – śmierć, tajemnice, intymność, tabu, transformacja, wnikliwość, nagłe wydarzenia.
Skorpion jest zainteresowany sprawami ostatecznymi. Skorpion jest magnetyczny, mocny, czuciowy, dogłębny, intensywny, ambitny.

9 dom – zewnętrzne zachowania religijne, podróże, ojciec, studia, dharma, wyższe wykształcenie, guru, odkrycia.
Strzelec odnajduje się w studiach, w zdobywaniu wiedzy, w podróżach. Strzelec jest bezpośredni, szczery, inteligentny, entuzjastyczny, bezpośredni, filozoficzny.

10 dom – zawód, kariera, zobowiązania karmiczne, status społeczny, sława, sukces, prestiż, szacunek, autorytet.
Koziorożec wspina się po drabinie społecznej. Koziorożec jest rozważny, zdyscyplinowany, staranny, wytrwały, poważny, oszczędny, konserwatywny, strukturalny, ukierunkowany. 

11 dom – networking, przyjaciele, źródła zysków, szczęście, znajomi, sympatycy, doradcy, nadzieje, życzenia, zyski netto, aspiracje.
Wodnik jest zainteresowany życiem towarzyskim. Wodnik jest humanitarny, lojalny, przyjacielski, oryginalny, buntowniczy, niekonwencjonalny, inteligentny, indywidualny.

12 dom – duchowość, dalekie podróże, „odpłynięcie”, izolacja, więzienie, straty, marnotrawstwo, filantropia, samotność, rozłąka.
Ryby ukierunkowane są na życie wewnętrzne. Ryby są wrażliwe, współczujące, marzycielskie, niedyskryminujące, obdarzone wyobraźnią, uprzejme.

Podczas indywidualnego odczytu zagłębiamy się w powiązania pomiędzy poszczególnymi ciałami, znakami i domami, w celu lepszego doprecyzowania omawiamy nakszatry – 27 konstelacji (będących poszerzeniem znaków zodiaku) znanych z systemu wedyjskiego, które pozwalają zrozumieć newralgiczne punkty horoskopu. Ponadto Astrologia wedyjska daje wgląd nie tylko w powierzchowny wykres osobowości (Rasi), ale także m.in. w ścieżkę najlepszej pomyślności (Navamsa) oraz drogę oczyszczania ze zobowiązań karmicznych (Dasamsa). 

Przykład interpretacji astrologicznej.

Przejdźmy do praktyki. Poniżej przedstawiam własne odczyty. Na ich podstawie można potwierdzić np. moją ścieżkę zawodową oraz podejście do pracy. Aby odczyt był możliwie czytelny, także dla osób, dla których ten temat jest nowy, biorę pod uwagę jedynie wykresy Rasi i Navamsa. Pod grafikami znajduje się autointerpretacja.

Rasi - wykres astrologiczny - przykład na bazie obliczeń Jyotish
Wykres powierzchowny Rasi - Jyotish.
Navamsa - przykładowy wykres Jyotish - Astrologia wedyjska
Odczyt Navamsa, ścieżka rozwoju duchowego - Jyotish.

Podstawowa różnica pomiędzy wykresami jest taka, że Rasi odpowiada na pytanie „Co?”, natomiast Navamsa „Jak?”. Analiza Rasi jest powierzchowna, Navamsa pokazuje głębszy sens naszych poczynań.

Przeanalizuję teraz moją drogę zawodową. Za karierę odpowiada przede wszystkim dom nr 10. Jak widzimy, na wykresie Rasi nie występuje w nim żadna planeta. Bierzemy zatem pod uwagę, na jaki znak zodiaku przypada dom 10 oraz która planeta jest jego władcą. Znak Lwa wskazuje na edukację (zwłaszcza odnoszącą się do korzeni, historii) i kreatywne działania. Lwem rządzi Słońce, które to znajduje się w 4 domu. Wynika z tego, że praca związana ze znakiem Lwa przychodzi do mnie, do domu. Innymi słowy, pracuję z domu. Oczywiście nie jest to jedyna możliwość niemniej taki układ (biorąc pod uwagę dodatkowe planety w 4 domu, takie jak Jowisz i Wenus) jest bardziej prawdopodobny. Inną opcją pracy jest dla mnie praca w środowisku, w którym czuję się jak w domu.

Faktycznie tak jest, od kiedy rozpoczęła się moja tzw. ścieżka zawodowa, pracowałem przede wszystkim w swoim domowym biurze. Na ogół były to działania kreatywne, takie jak projektowanie stron internetowych, branding, następnie opracowywanie koncepcji architektonicznych czy tworzenie wykresów astrologicznych, które widzisz powyżej. Jowisz w 4 domu wskazuje na osobę, która dzieli się wiedzą w… domu, tym samym z czasem coraz częściej edukowałem swoich odbiorców. Jako że Wodnikiem rządzi Saturn (planeta ograniczeń), tzw. sukces i bogactwo jest opóźnione, wymaga cięższej pracy i czasu. To tak pokrótce.

Teraz przejdźmy do wykresu Navamsa. Dom dziesiąty występuje w znaku Strzelca. Są tam Jowisz (Jowisz jest władcą Strzelca) oraz Ketu, który symbolizuje duchowość, sprawy ostateczne. Ketu i Jowisz w Strzelcu czynią ze mnie naturalnego doradcę, nauczyciela, zwłaszcza od spraw duchowych. Jako że Navamsa pokazuje symbolicznie drugą połowę życia, ten aspekt jest widoczny zwłaszcza po 35 roku życia. Wcześniej odbywałem co prawda szereg duchowych poszukiwań, niemniej nie zajmowałem się nimi zawodowo. Wykres Navamsa uświadomił mi jednoznacznie, że aby mieć największą satysfakcję i pomyślność ze swojej pracy, mam uwzględniać w niej duchowy aspekt. Innymi słowy, jeśli np. zajmuję się opracowywaniem koncepcji architektonicznych, to niezbędne jest to, aby podchodzić do tego z głębszym przesłaniem. W tym punkcie z pomocą przychodzi np. Vastu i inne ponadczasowe nauki o tym, jak budować domy z duszą. Kolejnym przykładem jest Astrologia. Kiedy prowadzę konsultacje astrologiczne, w pierwszej kolejności zależy mi na rozwoju świadomości, duchowym wzroście moich odbiorców. Zwróćmy uwagę na to, że z czasem coraz bardziej istotne staje się dla mnie sięganie do starożytnych, naturalnych nauk, na co wskazuje wymienione powyżej powiązanie ze znakiem Lwa.

Dla pełnego odczytu warto wziąć pod uwagę wiele innych aspektów. Mógłbym rzecz jasna opisywać tutaj więcej swoich walorów, jak i wskazać mankamenty, niemniej jak widać, tylko na temat jednej płaszczyzny życia, w opisywanym przypadku zawodowej możemy dowiedzieć się bardzo dużo.

Znajomość swoich uwarunkowań pozwala pracować nad elementami, które hamują postęp, jak i nabierać większej odwagi w kwestiach, w których jesteśmy naturalnie uzdolnieni.

Jeśli chcesz, abym odniósł się do Twoich wykresów astrologicznych, wyślij zgłoszenie na adres: kontakt@samopoznanie.pl.

Szczepan Zmarzliński,
Autor samopoznanie.pl, astrolog, konsultant wedyjski.

Więcej na temat Astrologii znajdziesz w zakładce odczyt astrologiczny bądź w prowadzonym przeze mnie poradniku astrologicznym.
Najnowsze wpisy znajdują się poniżej.

Nakszatry jako istotny element pozwalający lepiej zrozumieć horoskop wedyjski.

Czytaj dalej

Astrolog – po co i dla kogo? Jakie znaczenie ma rzetelny odczyt astrologiczny.

Czytaj dalej

Skrupulatność, czystość, praktyczność. Poznaj znaczenie astrologiczne znaku Panny.

Czytaj dalej