Uniwersalne prawa, indywidualne instrukcje

Droga do pełni życia

Samopoznanie • kwintesencja wiedzy

Słowo wstępne

Samopoznanie to właściwe pojmowanie swej tożsamości. Postęp na drodze poznania siebie wiąże się ze wzrastającym szczęściem i spokojem. Proces jest uzdrawiający i wyzwalający jednocześnie. Realizacja celu, jakim jest samopoznanie, odsłania sens życia i rozwiewa wątpliwości dotyczące odpowiedzi na pytania typu: „kim jestem”, „jaki jestem”, „po co żyję”, „jak żyć” itp.
Podstawowe założenia

Aby czuć tzw. wolność w życiu codziennym, należy podporządkować się prawu państwowemu. Aby doświadczać wyzwolenia i spokoju na głębszym poziomie, należy przestrzegać praw natury, które są ponad jakimikolwiek ziemskimi regulacjami.

Znajomość samego siebie i wspomnianych praw idą ze sobą w parze.

Poprzez niniejszą stronę podejmuję się wyzwania odsłonięcia ponadczasowych rozporządzeń oraz wskazuję instrukcje pozwalające zrozumieć własną istotę i drogę autentycznego rozwoju.

Jako pomoce służą mi przede wszystkim Wedy, zwłaszcza znajomość pism, takich jak Bhagavada Gita i Bhagavata Purana oraz Astrologia wedyjska.

Wedy przedstawiają niezmienne prawidłowości, natomiast Astrologia rozświetla indywidualną ścieżkę rozwoju w ich ramach. Poważne podejście do tematu pozwala wyjaśnić nawet najbardziej zagmatwane zawiłości życiowe.

Służę wsparciem jako objaśniacz wiedzy wedyjskiej i astrolog,
Szczepan Zmarzliński.

Nie ma większej przeszkody dla czyjegoś własnego dobra, niż uważanie, że inne tematy są przyjemniejsze od własnej samorealizacji.

Śrimad Bhagavatam, Canto 4, rozdz. 22, tekst 32.

Kompendium wiedzy wedyjskiej

Weda to wywodzące się z sanskrytu słowo oznaczające wiedzę. Pisma wedyjskie dotyczą każdej sfery życia, poprzez Wedy możemy uzmysłowić sobie esencję takich pojęć, jak: Joga, Ajurweda, Wastu czy Dźjotisza. Objaśniam przekaz wedyjski, zwłaszcza w kontekście duchowej samorealizacji i zależności astrologicznych. Moje doświadczenia wskazują, że Astrologia wedyjska jest najbardziej rzetelną, usystematyzowaną metodą samopoznania.

Wiedza wedyjska

Wedy, czyli nieprzemijające instrukcje dotyczące holistycznego rozwoju.

Weda
Wedanta

Astrologia

Nauka, która wyjaśnia drogę życiową. Miarodajne narzędzie samopoznania.

Astrologia wedyjska
Psychoastrologia

Artykuły

Regularny strumień czystej wiedzy. Kategorie tematyczne:

Kultura duchowa
Skrypt astrologiczny

W ciele ludzkim żywa istota ma szansę położenia kresu materialnej niedoli, toteż Wedy dostarczają jej wiedzy pozwalającej zaspokoić potrzeby materialne, a także uzyskać zbawienie. Tych, których zajęciem było studiowanie Wed, zwano viprami (biegłymi w wiedzy wedyjskiej). Spośród wielu gałęzi tej wiedzy szczególnie użyteczne dla ogółu są astrologia oraz medycyna.

Śrimad Bhagavatam, Canto 1, rozdz. 12, tekst 29, fragment objaśnienia.

Horoskop wedyjski

Horoskop to układ ciał niebieskich w momencie czyichś narodzin widziany tam, gdzie miały one miejsce. Właściwości tego układu manifestują się poprzez postać noworodka i determinują całe jego życie. Jak na górze, tak i na dole.

Horoskop jest jak mapa, która pokazuje doczesne uwarunkowania psychofizyczne i społeczne. Wedyjskie dopełnienia pomagają ponadto zrozumieć sens pojawiających się w życiu okoliczności oraz uzmysłowić sobie autentyczną ścieżkę rozwoju.

Horoskop krok po kroku

Porady indywidualne

Możesz zgłosić się do mnie po poradę dotyczącą dowolnego, nurtującego Ciebie tematu natury egzystencjonalnej. Służę bazując na znajomości Wed, zrozumieniu psychologicznych aspektów Astrologii oraz doświadczeniu życiowym.

Oprócz myśli przewodniej strony poruszane mogą być takie tematy, jak m.in. relacje, profesja, zdrowy styl życia (Ajurweda) czy architektura w zgodzie z naturą (Wastu). Pokazuję jak w praktyce łączyć rozwój duchowy i materialny.

Więcej na temat porad

Kontakt

W celu umówienia się na horoskop indywidualny bądź inne aktywności związane z treścią strony wyślij wiadomość na adres mailowy: kontakt@samopoznanie.pl.

Top