Przekraczanie poziomów świadomości. Wiedza. Wgląd. Doznanie.

Samopoznanie. Synchronizacja z esencją istnienia.

Perspektywa

Dojrzenie harmonii pomiędzy wszechświatem a osobistą manifestacją prowadzi do urzeczywistnienia niedualnej, wyzwalającej perspektywy Jaźni.

Makrokosmos

Przestrzeń kosmiczna, wszechświat pojęty jako całość.

Mikrokosmos

Manifestacja personalna. Ciało fizyczne i materia subtelna.

Jaźń

Obserwator, istota żywa oczyszczona z niewiedzy.

Jak wynika z powyższego, na końcu omawianej tutaj drogi jest urzeczywistnienie Jaźni, całkowite oczyszczenie z iluzji, doświadczenie jedności w jakości z Absolutem, jak i różnicy w ilości. Innymi słowy, jako dusze indywidualne jesteśmy kroplami nieograniczonego oceanu objawiającego się w Absolucie, Bogu, Stwórcy (jakiejkolwiek nazwy byśmy tutaj nie użyli, doświadczenie wychodzi poza materialne, niedoskonałe zmysły i religie). Przekaz prowadzi do udomowienia się w nieskażonym, niedualnym doznaniu.

Łudzeni przez energię materialną, ludzie są tak pochłonięci zadowalaniem zmysłów, że bardzo niewiele czasu pozostaje im na zrozumienie samorealizacji, mimo iż faktem jest, że bez samopoznania wszystkie czynności w walce o egzystencję kończą się ostatecznym niepowodzeniem. Może więc brakuje tego zrozumienia, że należy myśleć o duszy i w ten sposób położyć kres kłopotom materialnym. [...]

Bhagavadgītā - fragment 2.29

Studia

Omawiana tutaj droga wiedzie poprzez badania. W przeciwieństwie do powszechnie przyjętych nauk nie prowadzą one w stronę materialnych spekulacji i związanych z nimi rozczarowań. Kierunek jest odwroty. Samopoznanie wiąże się ze stopniowym odróżnianiem siebie od warstw materialnego okrycia z umysłem włącznie. Owo poznanie to samorealizacja, spokój i harmonia niezależna od tzw. zewnętrznych okoliczności.

Poprzez niniejszą stronę wykorzystujemy przede wszystkim narzędzie takie jak Jyotish (Astrologia Wedyjska) oraz wiedzę, która jest potwierdzona m.in. poprzez takie pisma, jak Bhagavadgītā czy Śrīmad-Bhāgavatam.

Punktem wyjścia jest Astrologia, gdyż dosłownie odnosi się ona do… wyjścia, czyli narodzin fizycznej postaci, w której się znajdujesz i wykorzystujesz jej uwarunkowania do przekraczania kolejnych poziomów poznania kwintesencji siebie.
W miejscu i momencie urodzenia na niebie występował określony układ ciał niebieskich, jest on zsynchronizowany z Twoim obecnym życiem na ziemskim poletku. Znając charakterystykę u góry, możemy poznać charakterystykę u dołu.
Jak na górze, tak i na dole; Jak na dole, tak i na górze

Studia otwierają drzwi do ponadczasowej mądrości, wiedzy intuicyjnej, która zwiększa się proporcjonalnie do stopnia oczyszczenia świadomości badacza.

Komunikacja

Formami komunikacji są osobiste spotkania bądź rozmowy poprzez komunikator internetowy.

Najczęściej rozpoczynamy od analizy astrologicznej, która pozwala lepiej zrozumieć naturalne uwarunkowania i tendencje. W zależności od odczytów i konkluzji rozmowy przekazujemy instrukcje mające wesprzeć w dalszej nawigacji.

Aby wykonać odczyt astrologiczny potrzebne są data i miejsce urodzenia (znaczenie mają minuty). W przypadku braku danych przeprowadzona zostaje rektyfikacja horoskopu, która pozwala ze sporą precyzją zlokalizować czas narodzin.
Nade wszystko należy jednak nadmienić, że Astrologia, mimo swojej doniosłości jest jedynie narzędziem wspierającym postęp na drodze samopoznania, nie jest niezastąpiona.

Asystent

Astrolog & Przewodnik

Szczepan Zmarzliński

Badacz ponadczasowych praw/d natury. Astrolog. Przewodnik.

Napisz: kontakt@samopoznanie.pl

Szczepan od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie odkrywaniem siebie i sensu życia. “Kim jestem?”, “Po co jestem?”, to podstawowe z zadawanych pytań.

Pierwszym kierunkiem poznania była religia wyznawana pokoleniowo w rodzinie. Zniechęcony kującą w oczy fasadowością oraz niekompetencją (brak odpowiedzi na podstawowe pytania) zarówno wśród wiernych, jak i tzw. kapłanów, skierował swoją uwagę w stronę szeroko pojętej psychologii i innych nauk traktujących o samopoznaniu.

Religie, choć już bez przywiązania okazały się nieodłącznym towarzyszem poszukiwań. Szczepan chętnie polemizował z wyznawcami różnych wyznań i poznawał je od środka.

Po latach układanki z puzzli poznania zaczął wyjawiać się jasny obraz. Dopięcie zrozumienia było ściśle powiązane z przekazami takich pism jak wspomniane powyżej, kojarzone z hinduizmem Bhagavadgītā i Śrīmad-Bhāgavatam. Istotnym czynnikiem były równoległe studia Astrologii Wedyjskiej, która stanowi pomost pomiędzy nauką a religią.

Wymienione pisma oraz Astrologia dostarczają zaawansowaną wiedzę i inspirację do dalszych kroków na ścieżce duchowej samorealizacji. Szczepan nie propaguje żadnego z wyznań religijnych, które opierają się o powyższe źródła. Wskazuje jedynie kierunek, który jemu samemu pozwolił z większą łatwością przekraczać kolejne etapy drogi samorealizacji.

Osoba samozrealizowana tym różni się od osoby tkwiącej w materialnym złudzeniu, że wie, iż nietrwałe i złudne twory energii materialnej zwane ciałami fizycznymi oraz subtelnymi to nic więcej jak wierzchnie okrycia duszy. Okrycia te są wynikiem ignorancji duszy indywidualnej i nigdy nie występują u Boga, Najwyższej Osoby. Pełne przekonanie o tym nosi nazwę wyzwolenia lub inaczej widzenia Absolutu. Należy tutaj pamiętać, że droga do doskonałej samorealizacji wiedzie przez pobożne, uduchowione życie. Samorealizacja oznacza zobojętnienie na potrzeby ciała fizycznego i subtelnego, i poważne potraktowanie zajęć duszy (naszego prawdziwego "ja"). [...]

Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 1, rozdz. 3, fragment tekstu 33.