Samopoznanie i samorealizacja.

Droga do Esencji poprzez Wedy i astrologię wedyjską.

W stronę Źródła świadomości.

Samopoznanie to tytuł i jednocześnie cel, do którego prowadzi ta strona.

Droga do samopoznania, podobnie jak w przypadku fizycznych podróży wiedzie przez różnego rodzaju zakręty, doliny i wzniesienia. Zakrętami są przede wszystkim badania, filozofie i religie, które prowokują do głębszej refleksji i korekty kierunku. Doliny i wyżyny, to wzloty i upadki, lepsze i gorsze momenty itp. Istotą jest to, aby mimo dualnych zróżnicowań czuć coraz większe zrozumienie i świadomość rozwoju.

Postęp odczuwany jest ponadto poprzez wzrastający spokój i zadowolenie samo w sobie. Samopoznanie to Himalaje wiedzy, bez poznania samego siebie, każde inne poznanie, samorealizacja, czy spełnienie są tymczasowe, żeby nie powiedzieć iluzoryczne.

Samopoznanie odpowiada na pytanie: „jaki jestem?”, ale przede wszystkim: „kim jestem?”. Odpowiedź nie brzmi: „jestem człowiekiem”, idzie dużo dalej. Zwieńczenie wiąże się nie tylko z wiedzą teoretyczną, ale z praktyczną realizacją tej wiedzy.

Dochodząc do samopoznania, dochodzimy do świadomości, że nie jesteśmy tym ciałem, tak samo, jak kierowca nie jest samochodem, którym się przemieszcza. Nie jesteśmy także umysłem, tak samo, jak kierowca nie jest technologią, która odpowiada za procesy wpływające na ruch pojazdu.

Ciało i umysł to narzędzia, za pomocą których doświadczamy podróży. Należy o nie dbać, gdyż to dzięki nim można dotrzeć do sedna, niemniej nie należy się do nich przywiązywać, gdyż prędzej czy później trzeba będzie się rozstać. Tzw. śmierć nie dotyczy istoty żywej tylko materii. Istota żywa ewoluując, zmienia ciała wulgarne (składające się z pięciu elementów: ziemi, wody, ognia, powietrza oraz eteru) i subtelne (umysł, inteligencja, fałszywa tożsamość) na takie, które sprzyjają jej dalszemu, świadomemu postępowi. Ludzka forma życia umożliwia dotarcie do ostatecznego sukcesu. Jeśli następuje regres, wówczas zachodzi upadek do ciała i uwarunkowań, w których rozwój duchowy jest trudniejszy.

Właściwe pojmowanie swej tożsamości, to pojmowanie z perspektywy jaźni, prawdziwego „ja”, istoty żywej. Idąc w dobrą stronę, stopniowo zanikają wszelkie egocentryczne, cielesne, tymczasowe pragnienia i przywiązania. W ich miejsce pojawia się pragnienie permanentnego przestrzegania ponadczasowych praw natury i służenia jej Źródłu. Studia owych praw i postępowanie w coraz większej zgodzie z nimi zbliżają do Źródła.

Źródłem jest czysta mądrość i świadomość. Tutaj światło świeci pełnym blaskiem, podobnie, jak promienie Słońca, są najjaśniejsze podczas bliskości z Nim. Im dana dusza bardziej odbiega od swojej oryginalnej perspektywy, tym jest bardziej zagubiona i nieszczęśliwa.

Samopoznanie to oświecenie, powrót do boskiej świadomości. Obrazowo mówiąc, samopoznanie przekłada się na realizację siebie jako promienia, który nieskazitelnie czysto rozprowadza światło Słońca. Promień (dusza) jest jakościowo tożsamy ze Słońcem (Dusza Najwyższa), niemniej ilościowo odmienny.

Niniejsza strona jest przewodnikiem, który sprzyja postępowi na drodze duchowego zrozumienia i samorealizacji.
Istnieje również możliwość skonkretyzowania zawartego tutaj przesłania podczas indywidualnych konsultacji i warsztatów.

Szczepan Zmarzliński.
Astrolog, konsultant wedyjski.

Nie ma większej przeszkody dla czyjegoś własnego dobra, niż uważanie, że inne tematy są przyjemniejsze od własnej samorealizacji.

Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 4, rozdz. 22, tekst 32.

Metody samopoznania.

Weda, czyli wiedza i astrologia wedyjska.

Jak wspomniałem na początku, do samopoznania prowadzą różnego rodzaju badania, filozofie i religie. Do konkluzji można dojść samemu, jednak w praktyce nie ma nic trudniejszego niż przejść drogę poznania i urzeczywistnienia siebie. Paradoksalnie, nie ma też nic prostszego…

Podczas wspólnej wędrówki z zainteresowanymi osobami posługuję się metodami, które pomogły mi wznieść świadomość do takiego poziomu, w którym przestrzeganie ponadczasowych praw natury i budująca relacja z ich Źródłem stały się oczywiste.

Z tej perspektywy egocentryczne dążenia i pragnienia, nawet te najbardziej „wzniosłe” wyglądają jak zamki z piasku na plaży. Można je realizować, niemniej będąc przywiązanym do owoców pracy, nieuchronnie wiążą się one z cierpieniem pojawiającym się np. po nadejściu nieco większej fali, podmuchu wiatru czy innych, materialnych przeciwności, które zrównują z ziemią tzw. „dorobek”.

Rzeczywistym dorobkiem jest poziom duchowego zrozumienia.

Dzięki takiej percepcji zaakceptowałem swoją drogę, ze wszystkimi jej niedogodnościami. Uświadomiłem sobie, dlaczego trapiły mnie określone problemy, skąd biorą się pewne opóźnienia, dlaczego mam takie, a nie inne relacje, dążenia, upodobania, uwarunkowania psychofizyczne itd.

Im większe zrozumienie, tym pełniejszy spokój ducha. Do obecnego stanu doprowadziło mnie m.in. otwarcie na nauki, które nie koniecznie są powszechnie uznawane przez nurty współczesnej, zagubionej cywilizacji. Mam tutaj na myśli, chociażby astrologię, ajurwedę czy jogę w swoim pierwotnym znaczeniu. Joga oznacza odnowienie związku ze Stwórcą i boską świadomością.

Astrologia to metoda samopoznania, którą w pierwszej kolejności wykorzystuję podczas konsultacji. Obliczenia oparte są na wedyjskim systemie astrologicznym. Jyotisha (czyt. dźjotisza) – astrologia wedyjska jest najbardziej zaawansowaną i dogłębną formą astrologii. Praktycznie rzecz biorąc pełni ona funkcję pomostu pomiędzy nauką a religią.

Horoskopy wedyjskie dotyczą każdej płaszczyzny życia. Prowadzone przeze mnie odczyty poparte są znajomością starożytnych Wed, zwłaszcza ich transcendentalnych konkluzji, zawartych w pismach, takich jak Bhagavad Gītā czy Bhāgavata-Purāṇa. Dzięki temu przekaz jest bardziej kompletny o wiedzę na temat duchowej samorealizacji.

Rozmowy sprzyjają akceptacji przeszłej i obecnej sytuacji życiowej, ponadto pomagają rozświetlić drogę dalszego rozwoju.

W tym materialnym świecie każdy materialista pragnie osiągnąć szczęście i zmniejszyć nieszczęście i dlatego działa odpowiednio do tego. W rzeczywistości jednakże szczęśliwym jest się tak długo, jak długo nie podejmuje się wysiłku w celu osiągnięcia szczęścia. Moment podjęcia działania dla zdobycia szczęścia jest początkiem stanu nieszczęścia.

Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 7, rozdz. 7, fragment tekstu 42.

Konsultacje.

Samopoznanie wiąże się z przekraczaniem poziomów świadomości. Służę wsparciem przede wszystkim poprzez indywidualne konsultacje. Wyjaśniam newralgiczne sfery, które manifestują się w życiu danej osoby i wskazuję rozwiązania sprzyjające ich głębszemu zrozumieniu oraz akceptacji. Akceptacja wprowadza ukojenie i otwiera przestrzeń do dalszego rozwoju.

Odczyt astrologiczny - samopoznanie, astrologia wedyjska

Odczyt astrologiczny.

Odczyt astrologiczny jest omówieniem mapy życia. Poprzez analizę możesz uzmysłowić sobie tzw. mocne i słabe strony, dążenia, słabości, procesy psychofizyczne, uwarunkowania dotyczące kariery, edukacji, związków i wiele więcej. Odczyt podsumowuje minioną drogę oraz wskazuje budujące wnioski do dalszego rozwoju.

Coaching - droga samorealizacji - samopoznanie

Konsultacje wedyjskie.

Ponadto możesz skorzystać z porad opartych o zrozumienie Wed i cech natury (materialnej i duchowej). Efektem jest nabranie jasności kierunku, wytrwałości i poprawa umiejętności życiowej nawigacji. Konsultacje mają charakter uzdrawiający, pomagają transformować tymczasowe pragnienia zmysłowe, na czyste, wyzwalające, ponadczasowe aspiracje.

samopoznanie - warsztaty plenerowe

Kameralne warsztaty.

Raz na jakiś czas organizuję kameralne wyprawy plenerowe. Warsztatowy profil zebrań pozwala na bieżąco wdrażać praktyczną wiedzę oraz dzielić się doświadczeniami z innymi uczestnikami. Ukierunkowana na samorealizację grupa stwarza synergiczną przestrzeń do pielęgnacji rozwoju świadomości. 

Kto wyzbył się wszelkich pragnień zadowalania zmysłów, i którego życie wolne jest od pragnień, kto uwolnił się od poczucia własności oraz od fałszywego ego - ten jedynie może osiągnąć prawdziwy spokój.

Bhagavad Gītā, rozdz. 2, TEKST 71.

Artykuły.

Treści wspierające postęp na drodze rozwoju świadomości. Wiedza odsłaniająca nieprzemijający wymiar zrozumienia.
Kategorie tematyczne: Astrologia | Samorealizacja.

Losowo wybrane artykuły:

Makrokosmos i mikrokosmos a samopoznanie? Jak to, co na górze odzwierciedla się w tym, co na dole?

Czytaj dalej

Skrupulatność, czystość, praktyczność. Poznaj znaczenie astrologiczne znaku Panny.

Czytaj dalej

Od egocentryzmu poprzez decentrację do postawienia na pierwszym miejscu Stwórcy.

Czytaj dalej

Ten, kto wie, że trzy cechy - dobroć, pasja i ignorancja - nie są cechami duszy, ale materialnej natury, i kto wie, że czysta dusza jest jedynie obserwatorem działania i reakcji tych cech, powinien być uważany za osobę wyzwoloną. Nie jest on zniewolony przez te cechy.

Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 6, rozdz. 12, tekst 15.

Kontakt.

Aby umówić się na aktywności związane z treścią strony wyślij wiadomość na adres mailowy: kontakt@samopoznanie.pl.

W przypadku zainteresowania odczytem astrologicznym uwzględnij swoją datę i godzinę urodzenia oraz miejscowość. Możesz także nawiązać do tematów, które szczególnie chcesz rozjaśnić.
W odpowiedzi zaproponuję termin spotkania poprzez komunikator internetowy.

Szczepan Zmarzliński.
Astrolog, konsultant wedyjski.