Znajomość siebie jest najwyższą formą wiedzy. Witaj w podróży ku szczytom!

Szczepan Zmarzliński – autor samopoznanie.pl, astrolog, przewodnik.

WPROWADZENIE

Samopoznanie to właściwe pojmowanie swej tożsamości. Jest to najwyższa, najbardziej praktyczna wiedza, gdyż bez samopoznania każde inne poznanie jest złudne i ostatecznie niesatysfakcjonujące. Poznając siebie, poznajemy badającego, co pozwala spojrzeć na wszystko inne w obiektywny, ponadczasowy sposób – bez zbędnych uprzedzeń, spekulacji i nadmiaru napięć.

Postęp na drodze samopoznania sprawia, że stopniowo wychodzimy z błądzenia oraz związanych z nim niepokojów. Poprzez niniejszą stronę przedstawiamy wiedzę i metody, które służą do rozjaśnienia kierunku i nauczenia nawigacji. Dzięki czemu z większą pewnością i zrozumieniem można zbliżać się do głównego celu życia: samorealizacji, niezależnej od tzw. zewnętrznych okoliczności.

Osoba samozrealizowana tym różni się od osoby tkwiącej w materialnym złudzeniu, że wie, iż nietrwałe i złudne twory energii materialnej zwane ciałami fizycznymi oraz subtelnymi to nic więcej jak wierzchnie okrycia duszy. Okrycia te są wynikiem ignorancji duszy indywidualnej i nigdy nie występują u Boga, Najwyższej Osoby. Pełne przekonanie o tym nosi nazwę wyzwolenia lub inaczej widzenia Absolutu. Należy tutaj pamiętać, że droga do doskonałej samorealizacji wiedzie przez pobożne, uduchowione życie. Samorealizacja oznacza zobojętnienie na potrzeby ciała fizycznego i subtelnego, i poważne potraktowanie zajęć duszy (naszego prawdziwego "ja"). [...]

Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 1, rozdz. 3, fragment tekstu 33.

ŹRÓDŁA WIEDZY

Mimo iż ostateczne źródło wiedzy jest jedno, dróg do niego prowadzących możemy znaleźć bez liku. Podążamy w zgodzie z aktualnym poziomem świadomości i tempem adekwatnym do naszej determinacji.

Wiedza, o którą się tutaj opieramy, pochodzi przede wszystkim z takich źródeł, jak pisma wedyjskie. Studiowanie esencji zawartej w pozycjach tp. Bhagavadgītā czy Śrīmad-Bhāgavatam pozwoliło nam potwierdzić osobiste doświadczenie i obserwacje oraz zyskać nowe spojrzenie na aktualne po dziś zależności w funkcjonowaniu istoty ludzkiej. Wedy są źródłem takich dziedzin poznania jak np. Joga, Ajurweda czy Astrologia. W pierwszej kolejności polecamy zwłaszcza Astrologię Wedyjską, gdyż pozwala ona w bardzo szybki i dobitny sposób prześwietlić osobowość i uwarunkowania danej osoby oraz wskazać skuteczne rozwiązania na doczesne niedogodności. Innymi słowy w krótkim czasie możemy zauważyć głębszy sens podążania drogą samopoznania i jej odniesienie do każdej płaszczyzny życia.

Wielkim trudem jest samorealizacja dla tego, kto posiada nieokiełznany umysł. Ten natomiast, kto opanował umysł i kto stosuje odpowiednie środki, ten może być pewien sukcesu. Takie jest Moje zdanie.

Bhagavadgītā - fragment 6.36

DROGI POZNANIA

Poniżej przedstawiamy proponowane przez nas metody samopoznania wraz z sugerowaną kolejnością. Odczyt astrologiczny pozwala naukowo wskazać newralgiczne punkty ewentualnych sesji indywidualnych, natomiast zajęcia w grupie są doskonałą okazją do autoweryfikacji i utwierdzenia się w słuszności obranego kierunku.

Odczyt astrologiczny

Odczyt astrologiczny jest  omówieniem mapy życia. Poprzez analizę możesz uzmysłowić sobie m.in. swoje mocne strony i słabości, dążenia, procesy myślowe i emocjonalne, ograniczenia, jak i uwarunkowania dotyczące kariery, edukacji czy związków. Odczyt pozwala podsumować dotychczasową drogę oraz nabrać nowych sił, perspektyw i pewności do dalszych kroków.

Sesje indywidualne

Jeśli zechcesz, abyśmy towarzyszyli Ci w dalszej wędrówce, to możemy zaproponować regularne nauczanie i współdziałanie. Celem jest nabranie jasności kierunku, wytrwałości i poprawa umiejętności życiowej nawigacji. Sesje indywidualne mają charakter oczyszczający,  pomagają wyłapywać toksyczne pragnienia zmysłowe i przejmować nad nimi kontrolę.

Kameralne warsztaty

Raz na jakiś czas organizujemy kameralne spotkania online lub wyprawy plenerowe. Warsztatowy profil zebrań pozwala na bieżąco wdrażać i utrwalać praktyczną wiedzę oraz dzielić się doświadczeniami z innymi uczestnikami. Ukierunkowana na samorealizację grupa stwarza synergiczną przestrzeń do przyśpieszenia samorozwoju.

WSKAZÓWKI

Treści wspierające postęp na drodze samopoznania. Wiedza odsłaniająca nieprzemijający wymiar zrozumienia.

PRZEWODNIK

Rolę astrologa i przewodnika pełni Szczepan Zmarzliński.

Szczepan od wczesnych lat młodzieńczych przejawiał zainteresowanie naukami duchowymi, począwszy od poznawania różnego rodzaju religii dogmatycznych, kończąc na astrologii wedyjskiej, naukach hermetycznych i tzw. wiedzy tajemnej stanowiącej esencję wszystkich wyznań. Źródła, do których doprowadziły go liczne badania, doświadczenia i intuicyjne przeczucia stanowią niejako potwierdzenie, że istnieją ponadczasowe prawa natury, a ich poznanie i przestrzeganie stwarza optymalne warunki do rozwoju zarówno dla jednostki, jak i ogółu społeczeństwa. Wspomniany rozwój idzie w parze z uzdrawianiem holistycznym, wprowadza spokój i harmonię. Szczepan poprzez bezpośredni przekaz daje impuls do wyjścia z przywiązań do pozornej strefy komfortu opartej na fasadowej koncepcji życia propagowanej przez trendy współczesnej cywilizacji.

KONTAKT

W celu umówienia się na indywidualny odczyt astrologiczny bądź inne aktywności związane z treścią strony wyślij wiadomość na adres mailowy:
✉ kontakt@samopoznanie.pl