Słońce – znaczenie astrologiczne.

by Satpati

Słońce zarówno z astrologicznego punktu widzenia, jak i patrząc na tzw. „chłopskie oko”, ma następujące cechy: daje ciepło, jasność, moc. Brak Słońca powoduje ciemność, lęk, jałowość, jego nadmiar zaślepienie, pożary i zniszczenie.

Ciała niebieskie • Słońce

Wokół Słońca, wszystkie gwiazdy bledną, co za tym idzie tam, gdzie pojawia się na indywidualnym horoskopie, chce dominować, potrzebuje uznania itd. O ile na niebie (patrząc z ziemi) nie ma z tym problemu, o tyle żyjąc w fizycznych ciałach, musimy sobie zdać sprawę, że każda z osób, z którymi przychodzi nam się tutaj spotkać, ma w jakimś miejscu usadowione Słońce. Słońc na ziemi jest tyle ile dusz. Każde, patrząc z perspektywy egocentrycznej, chce błyszczeć.

W tym punkcie wspomnę o makrokosmosie i mikrokosmosie i biblijnym sformułowaniu „Jak na niebie, tak i na ziemi”. Słowa te oznaczają, że życie każdego z nas jest odzwierciedleniem życia świata, jako całości, manifestującego się poprzez ruch planet i cykle natury. Różnica polega na tym, że Słońce wewnątrz i na zewnątrz jest jakościowo takie samo, niemniej jednak ilościowo się różni. Innymi słowy, Słońce w nas jest niczym promień swojego głównego Źródła. Głębiej patrząc, dusze indywidualne są odzwierciedleniem duszy najwyższej.

Jakiekolwiek umieszczenie Słońca w indywidualnym horoskopie jest wynikiem pragnień (z ich pozytywnymi i negatywnymi efektami), które dominowały u nas w poprzednich życiach. Nie ma przypadku w tym, w jakiej sferze przejawia się charakterystyka Słońca czy jakiejkolwiek innej planety.

Słońce rządzi znakiem Lwa. W Lwie może najpełniej wyrazić swoją tożsamość, Lew jest kreatywny, twórczy, lubi sztukę, zabawę, przyjemność, błysk. Astrologiczne umiejscowienie Słońca w Lwie sprawia, że naturalnie widoczne są zamiłowania i talenty związane z wyżej wymienionymi cechami. Sfera w życiu, w której przejawiać się one będą, zależy od domu horoskopowego. Przykładowo, jeśli Słońce znajduje się u nas w znaku Lwa, w 4 domu, to wówczas błysk, zabawa, kreatywność będzie towarzyszyła nam w domowym zaciszu. Mając taki układ, to zacisze nabierze wyrazistości, a my sami właśnie tutaj odnajdziemy szczególną moc do wyrażania siebie w pełnej krasie. Może zdarzyć się też tak, że zacisze stanie się nad wyraz jawne.

Oczywiście konkretna charakterystyka Słońca w danym znaku i domu jest dużo bardziej złożona. Trzeba wziąć pod uwagę pozostałe wykresy (astrologia wedyjska dysponuje kilkunastoma odczytami astrologicznymi odnoszącymi się do różnych sfer życia), jak również zależności pomiędzy określonymi planetami. Przykładowo, jeśli Słońce występuje z Marsem, nabierze jeszcze większej energii, determinacji i polotu. Dla odmiany w przypadku koniunkcji z Wenus z możemy spodziewać się zwarcia, te dwie planety nie lubią się ze sobą, Słońce co prawda rozjaśnia energię Wenus, niemniej sprawia, że piękno charakterystyczne dla Wenus jest przesadne, nadużywane, wypalone, wypaczane. Zdając sobie sprawę z teoretycznie negatywnych aspektów w naszym horoskopie, możemy rozpocząć świadomą pracę nad nimi, nie jest to prosty proces niemniej jednak odpowiednie zrozumienie i ukierunkowanie może sprawić, że odnajdziemy złoty środek w relacji pomiędzy dwiema przeciwstawnymi do siebie charakterystykami.

Słońce jest wywyższone w znaku Barana. To wywyższenie wynika z faktu, iż Baranem rządzi Mars, który jak wspomniałem dobrze współgra ze Słońcem. Takie połączenie poza wymienionymi elementami, takimi jak większa energia, determinacja i polot da nam pewność siebie i sukces w podejmowanym przez nas działaniu. Powierzchownie może to wyglądać bardzo dobrze, niemniej jednak pamiętajmy o tym, aby podejmować się takich działań, które ostatecznie wyzwalają nas z węzłów karmicznych, a nie uwikłają nas w nich jeszcze bardziej. Pozornie pomyślny zbieg planet w horoskopie może doprowadzić nas do całkowitego zatracenia sensu życia, jakim jest duchowy wzrost i ostateczne wyjście z cyklu narodzin i śmierci.

Osłabienie Słońca przypada w znaku Wagi. Tą, z kolei rządzi wspomniana Wenus. Waga charakteryzuje się dyplomacją, spokojem, uprzejmością, równowagą, nastawieniem na harmonijne relacje itp. Słońce pojawiające się w tym znaku naturalnie wprowadza dysharmonię. Bardzo trudno o równowagę, kiedy relacje są palące. Słońce rządzi, Słońce błyszczy, jeśli jego umiejscowienie z Wagą przypada np. na 7 dom, to możemy mieć pewność, że związki danej osoby trudno będzie nazwać harmonijnymi. Słońce w Wadze traci pewność siebie, a blask zostaje poniekąd rozproszony. Wenus to pragnienia zmysłowe, Słońce z kolei sprawia, że są one rozpalone, co prowadzi do zaślepienia. Konsekwencją jest to, że mając takie połączenie, niejako z automatu zrażamy do siebie innych, nie dostrzegając przy tym przyczyny w sobie.

Jak wspomniałem praca nad negatywnymi zależnościami, może doprowadzić do sukcesu, niemniej bez znajomości tych zależności będą one dręczyły nas latami.

Teoretycznie negatywne jest również umiejscowienie Słońca w znaku Wodnika, który znajduje się naprzeciwko Lwa, znaku wywyższenia. Słońce w Wodniku sprawia, że musimy pogodzić się z tym, że nie będziemy błyszczeć w społeczności. Naturalne wyróżnianie się jest bowiem domeną Lwa, Wodnik natomiast mimo tego, iż jest oryginalny, wtapia się w społeczność. Wyróżnić się może jednak poprzez takie aktywności, w których będzie służył innym, pomagał im świecić. Jest to pewnego rodzaju paradoks. Popularność przy założeniu, że mamy Słońce w Wodniku osiąga się, kiedy pozwalamy innym błyszczeć, pomagać im w wydobywaniu naturalnego blasku, który każdy ma w sobie, ten blask wskazuje Słońce. Wskazówka banalna, niemniej niezwykle trudna do wdrożenia bez wzniesienia się na trochę wyższy niż egocentryczny pułap świadomości.

Rzecz jasna, na temat najjaśniejszego ciała niebieskiego można tutaj dużo jeszcze pisać. Słońce znane w Astrologii wedyjskiej jako Surya jest bardzo istotną planetą, która odzwierciedla nas, jako duszę. Jako że żyjemy w świecie materialnym, Jyotish większą uwagę zwraca na Księżyc i umysł, który go odzwierciedla. Opanowanie umysłu jest bowiem kluczowym elementem do tego, abyśmy jako dusza świecili w pełni.

W przypadku zainteresowania indywidualnym odczytem astrologicznym zapraszam do kontaktu. Podczas rozmowy omówimy praktyczne odzwierciedlenie planet w Twoim życiu oraz dojdziemy do kierunku, który pozwoli konsekwentnie rozwiązywać doczesne troski w sposób skuteczny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top