Znaki zodiaku

Byk jako znak zodiaku

Stabilność, wytrwałość, upór, wygoda

by Satpati

Byk to drugi ze znaków zodiaku. W astrologii Byk kojarzony jest przede wszystkim ze stabilnością, utrzymaniem, posiadaniem. Byk twardo stąpa po ziemi, jest najbardziej fizycznym, przyziemnym znakiem. Byk jest miły, spokojny, ufny.

Znak zodiaku • Byk

Dom astrologiczny, w którym pojawia się na wykresie Byk, pokazuje strefę, w której mamy najbardziej materialistyczne podejście. Jesteśmy przy tym najbardziej stabilni, uparci, trwali, mało elastyczni, wygodni. Byk uwielbia uczciwość i szczerość, nie ucieka od ciężkiej pracy, robi co potrzeba, aby wykonać zadanie, niemniej jego hedonistyczna natura paradoksalnie może doprowadzać go do lenistwa i zwlekania z działaniem. Byk to luksus, przyjemności, bezpieczne i szczęśliwe życie.

Planetą, która rządzi znakiem Byka, jest Wenus. Wenus to oddanie, pragnienia zmysłowe, kiedy wyżej wymienione cechy spotykają się w znaku Byka, wówczas możemy spodziewać się dużej stabilności w sprawach doczesnych, ugruntowanej pozycji finansowej i swego rodzaju umiejętności gospodarowania zasobami. Wenus w Byku sprawia, że życie (przynajmniej powierzchownie) wygląda pięknie, jest wygodne i bogate.

Obszar, w którym charakterystyka Byka jest najbardziej widoczna określa dom horoskopowy. Przykładowo, jeśli wspomniana Wenus pojawia się w znaku Byka w 10 domu, to możemy spodziewać się osoby, która jest stabilna i sumienna w swojej pracy zawodowej, ponadto jest zmysłowa, ma wyrafinowany smak. Taki układ sprzyja gromadzeniu bogactwa poprzez pracę gdzie wskazane jest wyczucie piękna i pewien rodzaj kreatywności. Jeśli dla odmiany Wenus występuje w znaku Byka w 4 domu, to możemy spodziewać się obfitego życia rodzinnego, tzw. bezpieczeństwo emocjonalne i strefa komfortu są tutaj usadowione na twardym gruncie.

Planetą, która jest wywyższona w znaku Byka jest Księżyc. Księżyc w Byku wskazuje na osobę stabilną emocjonalnie, empatyczną, spokojną, harmonijną. Tego typu układ sprzyja większym zyskom finansowym i obfitością wygód. Jeśli przykładowo Księżyc pojawia się w Byku w 7 domu, to możemy odczytać, że małżeństwo danej osoby będzie błogie. Ten układ sprzyja bowiem miłemu spędzaniu czasu ze swoimi partnerami, pobudza jednocześnie do konsekwentnej, zmysłowej, ciepłej i troskliwej relacji.

Teoretycznie nie ma planet, które są osłabione w Byku, niemniej w większości opinii Astrolodzy wskazują, że Byk jest znakiem upadku dla Ketu. Ketu to wyzwolenie, chęć odcięcia się od danej sfery, niedocenienie. Umiejscowienie Ketu w Byku pobudza chęć do odcięcia się od materialnej strefy komfortu. Z punktu widzenia Samopoznania jest to rzecz jasna pomyślna sprawa, gdyż pozwala ukierunkować się na głębszy aspekt życia, niemniej przeszkodą jest tutaj niedocenienie materii. W ten sposób powstaje ciężki do rozgryzienia orzech, z jednej strony chęć wyzwolenia, z drugiej przywiązanie do procesu samego w sobie, dla zasady.

Mars w Byku jest kolejnym, powierzchownie patrząc niepomyślnym połączeniem. Mars podnosi co prawda ambicje, niemniej wywołuje równocześnie wolę walki i impulsywność. Mars w Byku pokazuje, że życie danej osoby to nieustanna walka o stabilizację, wygodę, luksus. Przykładowo, jeśli to połączenie występuje w 4 domu, to dana osoba przejawia szczególną aktywność w sprawach nieruchomości, ogniska domowego, relacji z matką. Mars w 4 domu w Byku powoduje pewnego rodzaju oddzielenie od domowych pieleszy, innymi słowy możemy spodziewać się tutaj osoby, której życie rodzinne jest w pewnym sensie rozpaczliwe i nieszczęśliwe. Wyjazdy poza środowisko domowe są tutaj na porządku dziennym.

Co w przypadku, kiedy w Byku pojawia się Słońce? Takie umiejscowienie sprzyja zamożności finansowej, bogatemu stylowi życia czy tzw. praktycznej mądrości, niemniej jednak zwiastuje wiele trudności i wyzwań. Osobniki z takim układem są uparte, zaborcze, mało elastyczne. Takie cechy mogą źle rokować np. jeśli Słońce przypada na dom 7, czyli związków gdzie zazdrość może dochodzić do granicy absurdu. Bardziej pomyślnie Byk może prezentować się w domu 10, odpowiedzialnym za karierę. Mała elastyczność sugeruje, że jesteśmy konsekwentni i niezachwiani w działaniu, jeśli tylko jest ono poparte mocnymi fundamentami, to możemy spodziewać się długofalowego sukcesu.

Rahu w znaku Byka ma odwrotne znaczenie do Ketu. Umiejscowienie takie wskazuje na obsesyjne podejście do spraw przyziemnych, materialnych. Rahu w Byku powoduje, że możemy łatwiej popaść w konsumpcjonizm, który będziemy sobie tłumaczyli chęcią stabilnego życia. W gruncie rzeczy poprzez tego typu słabość możemy w prosty sposób trwonić majątek i tym samym coraz bardziej oddalać się od pożądanej przez nas stabilizacji. Rahu w Byku pozytywnie patrząc daje nam wyszukane, luksusowe przedmioty. Nie zadowalamy się przysłowiowym byle czym, potrzebujemy mieć coś ekstra. Tego typu ukierunkowania sprawia, że faktycznie możemy się poprzez to wyróżnić i być pionierem w jakiegoś rodzaju zmysłowej sztuce.

Merkury w Byku to zaradność w kwestiach materialnych. W takim usytuowaniu możemy spodziewać się osoby, która potrafi obracać towarami, lubi mieć przepływ w sprawach materialnych. Merkury w Byku to logistyka i handel. Kiedy układ taki przypada np. na 6 dom, wówczas praktycznie do każdego rodzaju pracy będziemy podchodzić w sposób wyrachowany, ale i wytrwały. Nie będziemy rozmieniali czasu na tzw. drobne. Merkury w Byku w 8 domu z kolei sprawia, że wyżej wymienione cechy będą widoczne u nas zwłaszcza w sprawach tabu, tajemnic czy np. seksu. Takie powiązanie może wskazywać na to, że bez trudu będziemy komunikowali się na powyższe tematy, będziemy w nich przejawiali bystrość i sprawność.

Jowisz w Byku? Jowisz to planeta obfitości, wyższej wiedzy, bogactwa. Umiejscowienie Jowisza w przyziemnym Byku podobnie jak w przypadku umieszczenia Wenus sprzyja pomyślności materialnej. Różnica polega na tym, że jesteśmy tutaj mniej artystyczni, za to bardziej zorganizowani, lubimy planować. Jowisz w Byku jest spokojny i cierpliwy, ma dobre rozeznanie i przenikliwość biznesową. Wadą takiego umiejscowienia Jowisza mogą być konserwatywne poglądy i nieelastyczne podejście, które co prawda przydaje się do budowania długotrwałych projektów, niemniej nie specjalnie sprawdza się podczas reagowania na szybkie zmiany.

Saturn w Byku sugeruje, że w życiu danej osoby pojawiają się największe ograniczenia związane z posiadaniem. Osoba z Saturnem w Byku ciężko pracuje na swoje utrzymanie, mimo że jest wytrwała i konsekwentna, to satysfakcjonujące owoce pracy nie przychodzą do niej natychmiast, musi liczyć się z opóźnioną gratyfikacją. Saturn w Byku pilnuje swoich wydatków, można powiedzieć, że chomikuje na tzw. czarną godzinę, paradoksalnie rzecz biorąc takie umiejscowienie, zwłaszcza w 2 domu może wskazywać na osobę, która przez swoje obawy wydaje zbyt dużo na utrzymanie i tym samym zmagazynowane dobra, po prostu tracą datę przydatności do spożycia itp. Rozwinięcie umiejętności ekonomicznych sprawia, że bogactwo (przynajmniej to materialne) w życiu staje się naturalne, jak grzyby w lesie jesienią.

Aby móc precyzyjnie zinterpretować znak Byka (jak i każdy inny), należy spojrzeć na cały horoskop. Czasem wystarczy, że w danym znaku pojawiają się 2, 3 planety i wówczas dadzą zupełnie inny efekt, niż gdyby występowały one tutaj osobno. Ponadto co często podkreślam istotne jest w jakim domu wypada określony znak, dla pełniejszego wglądu warto także zwrócić uwagę na pozostałe wykresy tj. Navamsa i Dasamsa. Pełna interpretacja pozwala odpowiedzieć na każde, istotne dla danej osoby pytania.

W przypadku zainteresowania indywidualną analizą astrologiczną, zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top