Psychoastrologia, czyli:

Astrologia esencjonalna

Badanie ciał subtelnych

Psychologiczna strona astrologii

Astrologia wedyjska odnosi się do każdego obszaru życia. Można ją wykorzystać jako narzędzie służące do przewidywania przyszłości, do analizy sytuacji prywatnej czy zawodowej.

Z mojej perspektywy kluczowym aspektem, który można zbadać poprzez Astrologię jest ciało subtelne składające się z umysłu, inteligencji i fałszywego ego. Psychoastrologia (na podstawie obliczeń Astrologii wedyjskiej) bada wewnętrzne uwarunkowania egzystencjonalne, dzięki czemu możemy w prostszy sposób sięgnąć do korzeni dowolnego tematu i z tej perspektywy poprawiać jakość życia. Psychologiczne podejście do Astrologii wprowadza głębsze zrozumienie i daje długofalowy efekt.

Horoskop psychoastrologiczny

Każdy dom horoskopowy można postrzegać z mniej lub bardziej głębokiej perspektywy.

Przykładowo, powierzchownie patrząc, 4 dom mówi o miejscu, w którym mieszkamy. Pierwszym takim miejscem jest… matka, to właśnie opuszczając jej łono, pojawiliśmy się na tym świecie. Dalej idąc, przestrzenią, do której wracamy po codziennych zmaganiach, jest mieszkanie. Od miejsca zamieszkania, podobnie jak od matki, naturalnie oczekujemy ciepła, komfortu, bezpieczeństwa, wrażliwości.

Głębiej patrząc, 4 dom mówi nam o tych aspektach, poprzez które odnajdujemy poczucie bezpieczeństwa. 4 dom to nasza emocjonalna strefa komfortu.

Analizując horoskop w sposób subtelny, możemy dojść do najbardziej fundamentalnych znaczeń poszczególnych domów.

Świadoma praca nad określoną płaszczyzną sprawia, że zaczyna się ona oczyszczać zarówno na poziomie zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Rozumując w ten sposób, jesteśmy świadomi zależności poszczególnych sfer i prościej nam powracać do stanu spełnienia.

W gruncie rzeczy, słowo psyche, nie oznacza umysłu, jak powszechnie przyjęło się sądzić, a duszę. Co za tym idzie, Psychoastrologia prowadzi nas do najbardziej właściwego poznania siebie przy pomocy układów ciał niebieskich.

Ostatecznie wszystkie domy horoskopowe prowadzą do spojrzenia z perspektywy jaźni, duchowej tożsamości. Na przykładzie 4 domu celem jest „powrót do domu, z powrotem do Boga”, o czym często wspominał na stronach Bhagavad Gity i Śrimad Bhagavatam Bhaktiwedanta Swami Prabhupada, współczesny objaśniacz tych pism.

Navamsa i ścieżka duszy

Astrologia wedyjska dostarcza kilkanaście wykresów dotyczących jednej osoby. Z punktu widzenia drogi duszy najbardziej przydatnym horoskopem jest Navamsa.

Navamsa prezentuje głębszą stronę osobowości. Poprzez Navamsę możemy uzmysłowić sobie swoje subtelne cele i motywy. O ile wykres główny (Rasi) mówi o tym, co manifestuje się w obecnym życiu, o tyle Navamsa pokazuje jaki mamy do tego stosunek.

Sumienna analiza pozwala zrozumieć wszelkie, często nieuświadomione cykle życiowe i zależności pomiędzy nimi.

Top