Ponadczasowe prawa natury.

by Satpati

W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się niezmiennym prawom, które występują w naturze. Jaki mają one wpływ na nasze życie oraz co daje postęp na drodze zsynchronizowania się z nimi.

Ponadczasowe prawa natury. Prawdy, które nie ulegają dezaktualizacji.
Ponadczasowe prawa natury. Prawdy, które nie podlegają dezaktualizacji.

Zacznijmy od przyjrzenia się słowu prawda. Człon „pra” wskazuje na coś, co jest bardzo odległe w czasie, coś, co jest pierwotne. Końcówka „Wda” ma konotację ze słowem „weda”, weda oznacza wiedzę. Jak wynika z krótkiego badania, prawda to praweda, pierwotna wiedza. Spójrzmy teraz na słowo „prawa”, otóż dodając co niego literę „d” przed końcówką „a”, wychodzi nam prawda. Patrząc prosto słowa prawda i prawo są ze sobą bardzo mocno powiązane. Przypadek?

Jeśli tok powyższego rozumowania jest słuszny, to nie ulega wątpliwości, że są uniwersalne, ponadczasowe prawa i prawdy natury jednocześnie. Innymi słowy, poznając naturę, możemy dojść do prawa, które już zostało tutaj ustanowione, zanim powstały jakiekolwiek rządy i tzw. organy sprawiedliwości.

Coraz częściej w debacie publicznej poruszane są postulaty o przywrócenie prawa naturalnego, tymczasem kiedy przychodzi do konkretów, mało kto jest w stanie precyzyjnie wyjaśnić, na czym owo prawo polega. Trudność wynika z tego, że jako społeczeństwo jesteśmy (brzydko mówiąc) wynaturzeni. Większość ludności we współczesnej cywilizacji mieszka aglomeracjach miejskich i ich wiedza o naturze jest bardzo powierzchowna. Nie mówiąc już o tym, że mało kto zadaje sobie trudu, aby autentycznie poznać „matkę ziemię” i żyć z nią w zgodzie. Teoretycznie daje się odczuć trend głoszący o powrocie do natury, niemniej z mojej perspektywy patrząc, proponowane rozwiązania są krótkowzroczne. Przykładem jest np. ogrzewanie fotowoltaiczne lub recykling. Otóż może wydawać się, że sprzyjają one środowisku, niemniej tak właściwie na dłuższą metę nie rozwiązują problemu. W przypadku recyklingu przetwarzamy odpady po przedmiotach, które ulegają długiej biodegradacji, a rozwiązaniem jest położenie kresu konsumpcyjnemu stylowi życia i podejmowanie takich decyzji, które doprowadzą do całkowitego zrezygnowania z produktów, które trzeba poddać recyklingowi. Aby dojść do szczęścia nie trzeba nam tak wiele, paradoksalnie ten tzw. postęp cywilizacyjny odciąga nas od istoty życia, a popęd za nim pogrąża w niewiedzy i nieszczęściach.

Jak wspomniałem w jednym z ostatnich wpisów prawdą absolutną, jest niedualna wiedza. Wpis ten wskazuje na to, że prawa naturalne (powierzchownie patrząc) nie koniecznie są ponadczasowe. Być może po unicestwieniu tego wszechświata, w którym przyszło nam obecnie żyć, nastaną zupełnie inne warunki. Przykładowo może nie pojawić się Słońce, Księżyc i inne planety, których rytm z perspektywy doczesnej możemy postrzegać jako wieczny. Niemniej jednak ponadczasowe prawa, które mam na myśli w tytule tego artykułu, dotyczą konkretnych uwarunkowań świata, jaki znamy.

Ponadczasowe prawa, to ruchy ciał niebieskich. Niezależnie czy przyjmiemy teorię heliocentryczną, czy geocentryczną, prawdą jest, że Słońce, Księżyc, Mars, Wenus, Jowisz itd. poruszają się w niezmiennym (adekwatnym do swojej charakterystyki) rytmem. Poznanie tego rytmu i psychologicznego znaczenia danej planety jest zalążkiem nieulegającej wpływowi lat nauki, jaką jest Astrologia. Możliwość poznania uwarunkowań danej osoby, bez konieczności fizycznego kontaktu z nią dowodzi, że Astrologia jest dziedziną ponadczasową, a jej prawa niezmienne.

Kolejnym przykładem jest wpływ czysto fizyczny, jaki mają dane ciała niebieskie na życie ludzi i innych istot na Ziemi. Słońce daje jasność, ciepło, dzień. Natomiast rytm Księżyca odpowiada, chociażby za cykle miesiączkowe. Znając podstawowe prawa, naturalne możemy z dużo większym prawdopodobieństwem wybudować dom, który będzie nam sprzyjał. W tym punkcie kłania się Wastu, czyli nauka o architekturze zgodnej z prawami natury. Budując według prostych zasad, możemy np. dostarczyć więcej światła do tych pomieszczeń, w których przebywamy najczęściej w ciągu dnia. Przykładowo wskazane jest, aby kuchnia znajdowała się w południowo-wschodniej części domu, gdzie światła słonecznego, już od samego rana jest najwięcej.

Kolejnym przykładem ponadczasowych prawd jest fakt, że kompas zawsze wskazuje północ. Znając tę zależność, możemy lepiej orientować się w terenie. Kiedy nie mamy kompasu przy sobie, możemy zauważyć po roślinach, w jaki sposób w ciągu dnia wychylają się w kierunku południowym, gdzie doświadczają najwięcej kontaktu z promieniami słonecznymi.

Studiowanie ponadczasowych prawd polega na wnikliwej obserwacji przyrody (w tym samego siebie). Możemy w ten sposób zauważyć, kiedy rozkwitają określone gatunki roślin i zwierząt lub np. zobaczyć, w jaki sposób materia krąży od ziemi, poprzez rozkwit danego ciała, aż do powrotu do umownego miejsca startu. Zatacza krąg. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, to ponadczasowe prawo dotyczy naszych cielesnych właściwości, nie jest ono jednak aktualne, gdy spoglądamy na siebie z perspektywy duszy wiecznej. Dusza bowiem zmienia ciała, nie ulega tego typu zniszczeniu. Oczywiście nie każdy zgodzi się z tym twierdzeniem, gdyż tego typu wiedza wychodzi poza logikę, zatem nie da się jej udowodnić, ani jej zaprzeczyć.

Wróćmy na Ziemię. Jaki jest sens poznawania uniwersalnych praw/d? Otóż poprzez nie możemy nauczyć się życia w zgodzie z przyrodą. W jaki sposób możemy zweryfikować czy tak się dzieje? W bardzo prosty. Otóż przy założeniu, że ludzkość żyje w harmonii z naturą, rzeki dopływają nieskażone do swoich ujść, powietrze jest czyste, ziemia nie jest wyjałowiona i wyeksploatowana. Innymi słowy, kiedy żyjemy czysto, zmienia się środowisko wokół nas. Pozytywne skutki takiego życia są takie, że Ziemi nie doświadczają skrajne warunki klimatyczne, a ludzie i inne istoty żyją tutaj w optymalnym dla siebie zdrowiu. Obecne czasy świadczą o oddaleniu się ludzkości jako całości od natury. Zwiększające się kataklizmy, epidemie i różnego rodzaju choroby świadczą o tym, że następuje proces oczyszczenia. Nie potrafiliśmy tego zrobić poprzez ustanowione ludzkie prawa, zatem natura w naturalny sposób robi to za nas. Paradoksalnie to, co się obecnie wydarza się na skalę globalną również wpisuje się w scenariusz ponadczasowych, przewidywalnych praw. Mówią na ten temat liczne pisma objawione, z Wedami na czele. Otóż żyjemy w tzw. Kalijudze, erze kłótni i hipokryzji, erze głębokiej niewiedzy o sensie życia. Jak długo potrwa ten czas? Tutaj obliczenia badaczy tematu różnią się od siebie, jedni wskazują na to, że pozostało nam jeszcze tysiące lat, drudzy z kolei oświadczają, że koniec jest już blisko. Koniec, po którym nastanie tzw. Satjajuga, era czystości i dobroci, w której synchronizacja z naturą będzie na porządku dziennym. Wieści o końcu ery są obecnie marginalizowane, m.in. dlatego, że nie sprawdziło się setek przepowiedni na ten temat.

Niemniej jeśli nadejdzie tzw. reset, to nie wiąże się on z powrotem do ery kamienia łupanego. Satjajuga, która ma nadejść oznacza najwyższy poziom rozwoju świadomości ogółu społeczeństwa. Panują tu szlachetne zasady i prawo, które jest ukierunkowane na duchowy wzrost każdej żywej istoty. W takich warunkach kradzieże, pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, kompleksy i tego typu niziny, wynikające z niewiedzy i niskich lotów świadomości są marginalne.

Wyżej wymienionych pojęć nie można jednoznacznie określić mianem ponadczasowych, w wypowiedzi pojawiły się subiektywne spostrzeżenia, niemniej jednak patrząc trzeźwo trudno nie zauważyć postępującej degradacji współczesnej cywilizacji i zagubienia. Z drugiej strony daje się zauważyć wzrost świadomości. Jedni idą w trendy cywilizacyjne, drudzy zbliżają się do natury. Jedni zawierzają swoje życie technologii i wierze w kompetencje współczesnych autorytetów, drudzy z kolei powracają do Źródeł, które całkowicie zaprzeczają doczesnej koncepcji szczęścia i dobrobytu. Jak to wygląda w Twoim przypadku? Do czego dążysz? A może już dostąpiłeś samorealizacji, urzeczywistnienia siebie w esencjonalnej postaci?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top